SMINIAWEI:

Deze naam is ontleend aan de familie Sminia die eigenaar zijn geweest van Orxma State. In de "Nieuwe atlas" van de provincie Friesland 1849 - 1859" staat bij Orxma State vermeld "Orxma of Sminia".

In 1831 toen Orxma State werd afgebroken behoorde het met de omringende stukken land, boomgaard, tuin en singel toe aan de erven Hector van Sminia. Deze Hector was gehuwd met Wickje van Haersma, een zuster van Auck vn Haersma die ook Orxma State bewoond heeft. De erven Hector van Sminia hadden ook de boerderij in bezit die heeft gestaan op de plaats waar nu de honden worden getraind aan de Berltsumerdyk.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.