Moolnersrak:


Een Rak is een recht stuk in een bochtig vaarwater. In de buurt van het rechte eind vaart aan de knik in de vaart heeft waarschijnlijk een molen gestaan. Vroeger werd hier veel gezwommen en men zei dan: "we gaan even naar het moolnersrak".

In 1979 werden twee namen aangeleverd voor het ontwerp-bestemmingsplan Menaldum - bedrijfsterrein, namelijk "Mounerak" en "De Trije Peallen".
De naam "Mounerak" wijst er op dat in de buurt van het rechte eind vaart tot aan "de knik" naar Berlikum een molen heeft gestaan en "rak" is een recht stuk in een bochtig vaarwater. De naam "De Trije Peallen" doet denken aan de drie palen die in de knik gestaan hebben en waar de lijn van de vrachtschepen omheen getrokken werden, zodat de schepen niet in de wal terecht kwamen.

De namen waren heel toepasselijk voor een zakelijk gebied en door de Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel is dus gekozen voor de naam "Moolnersrak".

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

[dit artikel delen op]