De Braak:

In een braakhok werd de vlas verder verwerkt. De band wordt van een vlasschoof gehaald en de schoof word op de grond uitgespreid. Daarna worden beide zijden van de schoof bewerkt met een grote houten hamer, d.w.z. zo ongenadig geslagen dat de stengels enigermate slap worden, wat de verdere bewerking vergemakkelijkt. Dan wordt de schoof weer opgenomen en worden de worteleinden op de grond weer vlak gestoten. Hierna volgt de tweede bewerking. De werkman neemt een handvol vlas, de worteleinden komen in de linkerhand. Met de rechterhand wordt, al draaiende, het vlas op ongeveer de helft van de lengte verder gekneusd. Daarna begint het eigenlijke braken met de houten braak.

Bij dit braken wordt het houtige binnen gedeelte van de stengel aan kleine stukjes gebroken en voor een groot deel van de vezel (het buiten gedeelte van de stengel) gescheiden.

Bij het braken heeft men eigenlijk twee bewegingen, die door beide handen tegelijkertijd en in onderlinge samenwerking worden uitgevoerd. De rechterhand doet hierbij de "klapper" (het bewegende deel van de braak) op- en neergaan, terwijl de linkerhand, al trekkende, het vlas onder die "klapper" doorhaalt.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]