DE FINNE, FOAREKER

Een aantal percelen grasland in het gebied van het toenmalige nieuwe bestemmingsplan vormden samen De Finne. De Finne als straatnaam geeft hier een herinnering aan en een dwarsakker op het eind van een bouw- of weiland, waar de wagens keerden en de land-arbeiders schaften heette vroeger een Foareker.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

 

[dit artikel delen op]