WARNSERBUORREN:

Dit was vroeger een buurtschap los van Menaldum. Later is het door de bebouwing van de Mieddyk en het Langpaed bij het dorp gekomen. In de volksmond werd de Warnserbuorren ook wel "Het fort" genoemd. Verder was er een rij huizen die "De Kolonie" werd genoemd.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]