JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

JUCKEMASTRJITTE
De naam Juckema komt veelvuldig voor in de geschiedenis van Menaldum. De oudst bekende bewoner van Orxma State (toen nog een boerderij) is Renick van Roorda, die gehuwd was met Rixt van Juckema. In 1629 werd de boerderij verkocht aan Ruerd van Juckema. Een dochter van Ruerd van Juckema, Edwert of Eduarda van Juckema, trouwde met Homme van Camstra en deze echtelieden lieten in 1642 de boerderij verbouwen tot het slot Orxma State.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven