JUCKEMASTRJITTE
De naam Juckema komt veelvuldig voor in de geschiedenis van Menaldum. De oudst bekende bewoner van Orxma State (toen nog een boerderij) is Renick van Roorda, die gehuwd was met Rixt van Juckema. In 1629 werd de boerderij verkocht aan Ruerd van Juckema. Een dochter van Ruerd van Juckema, Edwert of Eduarda van Juckema, trouwde met Homme van Camstra en deze echtelieden lieten in 1642 de boerderij verbouwen tot het slot Orxma State.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.