LANGPAED

Dankt zijn naam aan het lange pad dat daar liep van het dorp naar de Warnserbuorren. De voormalige Christelijke school met het woonhuis was de eerste bebouwing langs dit pad (1904).

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.