SIBRANDUS LEO STRJITTE

Menaldum heeft een zeer bekende pastoor gehad, nl. de geschiedschrijver Sibrandus Leo. Sibrandus Leo ging eerst op een Latijnse school te Leeuwarden, daarna op een kloosterschool. Hij treedt in het premonstratenzer klooster Mariëndal te Lidlum, wordt priester, dan pastoor te Menaldum en Berlikum.

Op kerkelijk gebied nam Menaldum reeds in de Middeleeuwen een belangrijke plaats in. Het was een dekenaat waaronder vele dorpen uit de omgeving ressorteerden. Volgens sommigen zou hier een klooster hebben gestaan, maar waarschijnlijk wordt het klooster Aanjum bedoeld, dat tussen Ried, Berlikum en Menaldum heeft gelegen, maar dat bij geen van de drie dorpen hoorde.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.