JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MIEDEN - MIEDDYK - MIEDKAMP:

De Mieden zijn laaggelegen landen. Deze landen waren vroeger alleen als hooiland in gebruik en soms voor het weiden van jong vee, omdat ze meestal ver van huis lagen; aan de rand van een dorp of aan het "voeteneinde" van een grietenij. De Mieddyk is een algemene naam voor de verbindingsweg tussen deze landen en het dorp.

In 1397 is fel gevochten in de Menaldumer Mieden tussen de Schieringers en Fetkopers en daar komt de straatnaam Miedkamp vandaan. Mied herinnert aan de Mieden en Kamp aan de eerder genoemde strijd.


 

 

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven