GREATEBUORREN, LYTSEBUORREN, DYKSTERBUORREN, LYTSE DYK

De Buorren is vanouds het meest aaneengesloten gebouwde deel van een dorp en vaak de belangrijkste straat in een dergelijke kern. Meestal ligt De Buorren vlakbij de kerk en soms zijn er meer dan één, zoals ook in Menaldum. Vroeger woonden ambachtslieden en renteniers in de Buorren en ook de meeste winkels vond men daar. Een foto van de Lytse Buorren van vroeger is hiervan een bewijs. Het dorpsgemeenschapsleven kwam hier ook tot uitdrukking, bijv. in de bovenzaal van de herberg (Lytse Dyk).

Vanuit de verspreide boerderijen of buurschappen bedoelt men met De Buorren meestal de dorpskern. De Greatebuorren en de Dyksterbuorren vormen momenteel de dorpskern en we vinden hier ook de meeste winkels. En nu de dorpskern weer geheel vernieuwd is kunnen we weer jaren vooruit.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.