Rixt van Doniastrjitte:

Rixt van Donia woonde in 1673 als weduwe van Watse van Camminga in Menaldum en de preekstoel in de kerk is een geschenk van haar. Tevens staan op een zilveren plaatje op één der stokken van de collectezakjes o.a. de letters RVD. Dat moet ook wel een schenking van haar zijn geweest.

 De preekstoel geschonken door Rixt van Donia

De preekstoel geschonken door Rixt van Donia

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.