RYPSTERDYK, BITGUMMERDYK, BERLTSUMERDYK

Deze drie straatnamen spreken voor zich. Ze geven de richting aan naar een dorp in de naaste omgeving.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

 

[dit artikel delen op]