DOBBEHOF:

Een dobbe is een uitgegraven waterkom in een weiland of terp. Een hôf is een boomgaard of de gehele omgeving van een huis. De naam heeft zeker iets te maken met Orxma State. Waarschijnlijk zat er een dobbe in een weiland achter de boomgaard van Orxma State.

 

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.