JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

DE JACHTHÛSWEI:

Vroeger was de naam van deze straat "Hoannepaed", maar nadat in 1973 de straat een ....... verbetering had ondergaan vonden de aanwonenden de naam niet meer passen en kwamen met het voorstel Jachthûswei of Boskwei.
Deze namen kwamen naar voren, omdat op de parkeerplaats tegenover de Weme in vroegere tijden een herberg stond: De Bosherberg. Uit deze naam blijkt dat deze kant van Menaldum toen rijk aan geboomte was. In de landerijen en bossen rondom Orxma-State mocht worden gejaagd en na afloop van de jacht werden de resultaten besproken in de Bosherberg. De Jachthûswei was dus de verbindingsweg tussen Orxma-State en de Bosherberg.

Bosherberg x300

De Bosherberg

[dit artikel delen op]

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven