Boskrânne en Achterbosk:

De bebossing van het voormalige Orxmastate strekte zich uit tot de Kebelsopvaart en de bosrand. (Boskrânne) De Boskrânne grenst aan de Orxmasingel, vernoemd naar Orxma State.

Boskranne KeboltsHet land ten zuiden van de Kebelsopvaart, dus het land wat weer achter de bosrand lag wordt nu dus Achterbosk genoemd.

(c) 2005 Documentatie Menaam


 

 

 

 

[dit artikel delen op]