JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

buorsterfeart en kerk ca 1900

Foto's op deze website! - Het foto archief van Documentatie Menaam is ontstaan door het verkrijgen van vele foto's uit privé collecties. Fotoalbums, zolderopruimingen, schoenendozen, krantenknipsels en heel veel ingescande en toegezonden foto's. Het moge duidelijk zijn dat de rechthebbende van deze foto's niet of heel moeilijk te achterhalen zijn.

Belangrijk om te weten dat er op deze foto's auteursrechten kunnen staan en dus niet vrijelijk gebruikt mogen worden. Foto's zijn veelal voorzien van een watermerk die hiernaar verwijzen. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen publicatie, of juist uw naamsvermelding wensen, laat dit dan weten.

I

nformatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2019 Documentatie Menaam


Historisch Centrum Waadhoeke

Het HCF is ook te bezoeken in het nieuwe Historisch Centrum Waadhoeke in het souterrain van het stadhuis, ingang aan de achterzijde aan het Noord. Het Historisch Centrum Waadhoeke biedt eveneens onderdak aan de Vrienden van Franeker, Bildts Aigene, Aerden Plaats, Documentatie Centrum Menaam en Erfgoed Fundaasje.

Historisch Centrum Waadhoeke - Historisch Centrum Franeke is iedere maandag en de 1e zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Website HCF: https://historischcentrumfraneker.nl

 

 

 

Tijdens onze opendag kregen we diverse foto's en ansichtkaarten van Ruurdtje Kuiken -Dijkstra uit St. Annaparochie waaronder deze van de Berltsumerdyk. Haar vader Rintje die tijdens de mobilisatie militair was en haar moeder Jitske correspondeerden d.m.v. deze ansichtkaarten van Menaam met elkaar.

Rintje was bij de luchtdoel artillerie en gelegerd in ’s-Hertogenbosch. De kaart is gestempeld op 10 oktober 1939. Het was een spannende tijd.

Berlikumerweg 1935 Kuiken Dijkstra bewerkt3 Smallwm

Vader in het leger en moeder met twee kleine kinderen thuis en de contacten waren sporadisch. Van “Whats App” wist men toen nog niet!!!!!

Meer historie Menaam [Historie]

[dit artikel delen op]





Op zaterdag 23 maart 2019 hielden we weer onze Open Dag die weer zeer geslaagd was. Menamers en (oud) Menamers konden zien dat we door de jaren heen al veel verzameld hebben over de geschiedenis van ons dorp. Ook kwamen leden van andere historische verenigingen een kijkje nemen en kregen we weer nieuwe stukken binnen, zoals de hier afgebeelde tekening van de kerktoren en de Buosterfeart aan de Greatebuorren die we ontvingen van Ruurdtje Kuiken-Dijkstra uit Sint Annaparochie.

Kerktoren tekening bcwm800px

Zij bracht ook een tiental foto’s mee. Ook van Jurjen Kuurstra (Dronryp)
Van Janneke Bonnema-Meijer en Tine Bleekveld-De Vries mochten we ook iets ontvangen, evenals al eerder van de familie De Jong (Bitgumerdyk) allen hartelijk dank!

Dank ook aan Henri Visser voor het tonen van de films en de biljartver.” Ons Genoegen” voor het gebruik van de zaal.

foto’s,krantenknipsels etc. blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl (Historie).


 

 

 

[dit artikel delen op]





Begin 1900 werden er vele terpen afgegraven, zo ook in Menaam. Op de foto ziet u de arbeiders met hun gereedschap die de terp aan de Ljochtmisdyk hebben afgegraven. Deze terp lag naast de boerderij waar nu de familie Van der Wal woont. (de foto is aan de achterkant van de boerderij genomen)

IMG 1136.bc1zwrand watermerk

De terpaarde werd met lorries op rails en een paard ervoor via de Ljochtmisdyk en Berltsumerdyk afgevoerd naar de Menamerfeart waar een schip gereed lag om de terpaarde verder te vervoeren naar de armere gronden in de Friese Wouden.


 

 

 

[dit artikel delen op]





MENAAM 23 maart 2019 - Ieder jaar een feest van herkenning, zowel voor Menamers uit het dorp als voor de Menamers om utens. Soms net een reunie.  Tijdens de opendag kreeg documentatie Menaam bezoek van Eenhoorn TV. Anne Baarda, altijd enthousiast, gaf hierbij een uitgebreid interview,


bron: Eenhoorn TV


 

[dit artikel delen op]





Op zaterdag 23 maart van 10.00-16.00 uur houdt Documentatie Menaam open dag in de biljartzaal (voormalige bibliotheek) Skilpaad 1 te Menaam.

Gemeentehuis en Klapbrug1bcwm640px Pamflet image

Op deze dag worden een groot aantal foto's, knipsels en boeken over Menaam tentoongesteld.
Ook zal er een DVD met prachtige foto’s en oude dorpsfilms worden vertoond. Er is die dag veel over de geschiedenis van Menaam te zien.

Tevens kunt u die dag foto's en knipsels van Menaam inleveren.

[dit artikel delen op]





FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Ga naar boven