Gedoogzone01 300xHondenpoep op straat, in speeltuinen of op sportterreinen is een veelvoorkomend probleem, ook in Menaldum. Nog te vaak horen we van inwoners dat de hondenpoep niet is opgeruimd en overlast verzoorzaakt. Denkt u eens aan kleine kinderen die in de speeltuin spelen of aan scholieren die op sportterreinen sporten. Hondenpoep bevat veel parasieten, zoals wormen, die met name kinderen kunnen besmetten.

In de Algemene Plaatselijke Verordening van Menaldumadeel is vastgelegd dat hondenbezitters zelf de uitwerpselen van hun hond moeten opruimen. Wanneer zij dit niet doen zijn ze strafbaar. Met deze oproep wil de gemeente alle hondenbezitters vragen om de overlast door hondenpoep te voorkomen. Met een paar simpele oplossingen kunt u de ergernis van uw buurtgenoten verhelpen. Ruim bijvoorbeeld bij het uitlaten van uw hond zoveel mogelijk de uitwerpselen op. In de dierenspeciaalzaken zijn hiervoor speciale zakjes verkrijgbaar. Een schepje biedt natuurlijk ook uitkomst. Ook als u niet-hondenbezitter bent zijn er manieren om de hondenpoepoverlast aan te pakken. U kunt hondenbezitters aanspreken op hun gedrag als ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen.

In Deinum heeft dorpsbelang als eerste een initiatief genomen en zelf een kaart opgesteld met gedoogstroken. Dorpsbelang van Menaldum heeft dit voorbeeld gevolgd en heeft dit jaar op kaart de gedoogstroken aangegeven.

Hondepoep gedoogplaatsen:
1. Skilpaed,
2. Slootkant naast fietspad Nystatenlân
3. Noord/oost en Noordwest zijde van de IJsbaan
4. Miedkamp slootkant
5. Achter Boskrânne langs de Kebolts
6. Ljochtmisdyk buiten de bebouwdekom
7. Berltsumerdyk buiten de bebouwdekom

Meer informatie is te vinden op de website van de Gemeente Menaldumadeel of via deze link

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.