Beste bewoners,

Inmiddels zullen de meesten van u, die van plan waren deze zomer op vakantie te gaan, wel weer thuis zijn. We hopen dat diegenen een fijne vakantie hebben gehad en weer veel energie hebben opgedaan om de dagelijkse zaken op te pakken. Inmiddels lijkt de zomer echter al weer ver weg te zijn; de vele zware buien geven ons al een herfstgevoel. Als bestuur dorpsbelang hebben we de draad ook weer opgepakt en we hebben er weer zin in. (Hoewel, dat hebben we natuurlijk altijd.) Eind augustus hebben we in de bestuursvergadering diverse zaken die in ons dorp spelen besproken. Graag informeren wij u over het volgende:

Vanuit de dorpsvisie heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de bestaande bankjes. Met name ouderen hadden aangegeven graag meer mogelijkheden te hebben om te kunnen zitten. Na overleg met een aantal bewoners van Nij Statelân heeft dorpsbelang bij de gemeente aangegeven waar zij graag een uitbreiding van de zitmogelijkheden ziet. De gemeente heeft gehoor gegeven aan ons verzoek en is op dit moment druk bezig met het plaatsen van een vijftal extra bankjes.
Deze komen op de volgende plaatsen:
- Kruising Langpaed/Earnseker, met uitzicht richting Engelum.
- Kruising Camstrastrj./Greftswal, bij de plaquette met zicht op de kerk.
- Rypsterdyk, ter hoogte van de vijver van Nij Statelân.
- Aan het fietspad langs Nij Statelân.
- Ljochtmisdyk, bij binnenkomst van ons dorp met zicht richting Slappeterp.
Wij zijn erg blij dat de gemeente onze wensen heeft ingewilligd en hopen dat veel bewoners/bezoekers gebruik van deze bankjes gaan maken.


Kruising Camstrastrjitte/Greftswal met zicht op de kerk

Van de leden die een incasso hebben gestuurd, is inmiddels de contributie afgeschreven. Voor de overige leden is een kwitantie gemaakt, met daaraan een incassostrook. Wij vragen met klem de leden, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de incasso, dit alsnog te doen via de incassostrook. In september komt iemand bij u langs om de bijdrage van Menaem yn’t Ljocht te innen en aan wie u ook de incassostrook mee kunt geven.

In een vorige Menaem yn’t Ljocht hebben wij u al iets verteld over de plannen om een dag te organiseren in ons dorp met als thema verkeersveiligheid. De 30 km zone die in ons dorp van toepassing is roept nog regelmatig veel vragen op en er zijn veel bewoners die de situatie in ons dorp nog lang niet veilig genoeg vinden. Redenen voor ons als bestuur om hier wat mee te gaan doen.
Inmiddels kunnen wij u concreter informeren. In samenwerking met de gemeente, de politie en de basisscholen is een verkeersveiligheidsdag op 8 november vastgesteld,De start zal om ongeveer 10.30 uur zijn. ’s Ochtends vindt er een fietstoertocht voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen plaats en ‘s middags is er een autotoertocht door Menaldumadeel.

Het thema veiligheid staat die dag centraal, maar er zijn ook prijzen te winnen. Een ballonvaart in het voorjaar 2009 is daar één van.
In tenten op het dorpsplein komen diverse standhouders te staan die iets met veiligheid te maken hebben en er zullen remdemonstraties met personenwagens en vrachtauto's bij 30 en 50 kilometer per uur worden gegeven.

Wij nodigen u van harte uit voor deze dag. Reserveert u alvast de datum?


Met een hartelijke groet,
Het bestuur

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.