Weerslag.nl

Beste dorpsgenoten,

Vorige maand hebben wij u geïnformeerd over de gestartte werkzaamheden op het Rabobank-terrein. Omdat het niet voor iedereen duidelijk is hoe het straks komt met de betalingshandelingen, hebben wij de Rabobank gevraagd nog wat aanvullende informatie hieromtrent te geven. Elders in Menaem yn’t Ljocht kunt u de laatste stand van zaken lezen.

Verder willen we graag nog iets zeggen over het gemeentegroen.
De laatste tijd komen er bij dorpsbelang veel klachten binnen over de onderhoudsstaat van het gemeentegroen. Hoewel we ook wel eens het standpunt van de gemeente billijken, hebben we op dit moment slechts weinig woorden hiervoor nodig. Het ziet er niet uit. In een brief aan de gemeenteraad hebben we onze verontrusting uitgesproken en nadrukkelijk het verzoek gedaan hier iets aan te doen.

Een enkele maal benaderen wij u als inwoner van Menaldum met het verzoek om uw hondenpoep of ander afval op te ruimen of overhangend groen te kortwieken, om verpaupering van ons dorp te voorkomen. Maar in dit geval is het de gemeente die verantwoordelijk is voor een grote mate van verpaupering in ons dorp.
Denkt u nu alstublieft niet dan vind ik het ook wel best, maar geef uw ongenoegen vooral ook door aan de gemeente. Uw melding wordt als een officiële klacht in behandeling genomen en komt op deze manier uiteindelijk ook bij de verantwoordelijke volksvertegenwoordigers terecht en zij zijn degenen die in staat zijn om hierin verandering te brengen.
Met elkaar, inclusief dus de gemeente, zijn we verantwoordelijk voor een mooi en leefbaar dorp.

Overigens vragen wij u ook met klem om opmerkingen over verlichting, stoeptegels, vandalisme, etc. door te geven aan de gemeente. Ook deze klachten worden vastgelegd en dienen in behandeling te worden genomen.

Tot slot vertellen wij u nog graag iets over de themadag Verkeersveiligheid op 8 november.
Het definitieve programma ziet er als volgt uit:

9.45 uur Opening van de themadag.
10.15 – 11.30 uur Fietstocht voor scholieren basisscholen.
13.30 – 14.45 uur Autotoertocht
16.00 uur Prijsuitreiking van de toertochten.

Het aanmelden voor de tochten kan van te voren bij de bestuursleden Hessel Walda en Hessel Aukes. De adressen/telefoonnummers staan op pag. 1. Op de dag zelf kan het ook tot een halfuur voor de start van de eerste deelnemers.

De volgende prijzen kunnen worden gewonnen:
• Eerste prijs bij de fiets en autotocht is een ballonvaart voor 2 personen. De jonge fietser mag één van zijn ouders of oudere broer of zuster meenemen.
• Tweede prijs bij de fietsers een fietscomputer en bij de auto’s een EHBO doos.
• Derde prijs bij de fietsers een fietspomp en bij de auto’s een overlevingshamer.

Tussen de activiteiten door kunt u stands bezoeken van verschillende instanties. De Chauffeurs Vereniging Friesland komt met een vrachtwagen waarvan de oplegger als filmzaal is ingericht.
Hier kun je zien wat een chauffeur in de vrachtwagen wel en niet kan zien (de zogenaamde dode hoeken) en waar je als verkeersdeelnemer rekening mee moet houden.
De remdemonstraties van 30 en 50 km. per uur door de firma Oegema en rijschool Auto-école zullen gehouden worden om 14.00 uur en worden herhaald om 15.30 uur. Met Auto-école kun je door Menaldum rijden en de verschillen tussen 30 of meer kilometers ondervinden.

De werkgroep en vrijwilligers hopen natuurlijk op een hoge opkomst, zodat het een leerzame en gezellige dag kan worden.


Met een hartelijke groet en graag tot ziens op 8 november,

Het bestuur

[dit artikel delen op]