Weerslag.nl

Vanaf maandag 11 februari 2008 is de vernieuwde website van de gemeente Menaldumadeel een feit. www.menaldumadeel.nl heeft een modern en fris uiterlijk. Actuele informatie van en over de gemeente vindt u direct op de voorpagina.

Website2008
De vernieuwde website van onze gemeente

Daarnaast kunt u sinds juni 2007 digitaal zaken doen met de gemeente, 24 uur per dag, 7 dagen per week, het digitaal loket is h?t loket voor elektronische dienstverlening van de gemeente. U kunt via internet en zonder tussenkomst van een ambtenaar snel en eenvoudig uw gemeentezaken regelen en direct betalen. Bij het digitale loket kunt u meldingen en klachten doorgeven, WOZ waardes opvragen, verordeningen bekijken en de productencatalogus raadplegen. De elektronische dienstverlening van gemeentes wordt jaarlijks getoetst door overheid.nl In 2007 is de website van Menaldumadeel gestegen naar plaats 87, in 2006 stond de gemeente nog op plaats 433.

Met het nieuwe ?jasje' van de website en de ontwikkelingen die de gemeente in 2008 nog in petto heeft, streeft de gemeente ernaar nog hoger op de ranglijst te eindigen.

Bron: Gemeente Menaldumadeel

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.