Dringend behoefte aan vrijwilligers

bw_auto_300xIn verband met uitstroom van enkele brandweervrijwilligers in de komende jaren zal nu al in deze toekomstige vacatures moeten worden voorzien waardoor deze nieuwe brandweerlieden in september 2007 een begin met de cursus brandwacht kunnen maken. Voor de groep Menaldum is dringend behoefte aan drie brandweervrijwilligers.

De brandweergroepen van Menaldum en Marssum verzorgen voor de gehele gemeente Menaldumadeel de brandweerzorg, voor mens en dier, zoals opgedragen aan de gemeentelijke brandweer volgens de Brandweerwet van 1985.

Enerzijds betekent dit brandbestrijding, hulpverlening bij o.a. beknellingen, uitvoering van milieu beschermende maatregelen, bestrijden ongevallen met gevaarlijke stoffen. Hiermee wordt bedoeld de repressieve taken van de brandweer.

Anderzijds betekent dit het nemen van preventieve maatregelen in de ruimste zin van het woord.

De brandweerzorg in de gemeente Menaldumadeel wordt op dit moment door 30 brandweerlieden uitgevoerd. Deze 30 brandweerlieden zijn als volgt onderverdeeld

  • - 1 commandogroep
  • - 1 blusgroep van 14 personen in Menaldum
  • - 1 blusgroep van 14 personen in Marssum

Geen helden, wel realiteit

Zijn de brandweerlieden helden? Nee. Held word je eigenlijk alleen bij toeval. Het zijn in de eerste plaats realisten, maar met een idealistisch trekje in hun karakter en een scheurtje avontuur in hun bloed. Ze moeten wel realist zijn, want hun werk is niet zelden de ellende die ons allemaal kan overkomen: brand, ongelukken met gevaarlijke stoffen, algemene hulpverlening enz. Dan moet je de kop erbij houden en het overzicht bewaren.

Wat levert dat nu op, vrijwillige brandwacht?

In de eerste plaats respect en dankbaarheid van anderen en van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. In de tweede plaats (maar andersom mag ook) staat er een vergoeding voor de uren waarvoor je daadwerkelijk wordt ingezet, plus een vergoeding voor het deelnemen aan training/oefening en scholing.

Hoe werkt dat, vrijwillige brandwacht?

Je krijgt eerst een tijdelijke aanstelling voor twee jaar. In deze periode krijg je de gelegenheid om het diploma brandwacht te halen. De leiding van elke ploeg is in handen van een bevelvoerder. Naast het uitvoeren van hulpverleningstaken, worden er oefeningen gedraaid en word je kennis voortdurend bijgeschoold.  Verder voer je alle voorkomende werkzaamheden uit aan de voertuigen, uitrusting, inventaris, het terrein en de kazerne.

Waar moet je aan voldoen, als vrijwillige brandwacht?

Je hebt een afgeronde opleiding op minimal LBO niveau en bent bereid op avonden om aanvullende beroepsmatige opleidingen en trainingen te volgen. Je kunt zelfstandig werken, maar aangezien calamiteiten samen worden aangepakt is het vermogen om te werken in teamverband beslist vereist.Je bent op elkaar aangewezen. Onderling vertrouwen is een must.  Door deze intensieve samenwerking met anderen zijn goede contactuele, communicatieve en sociale vaardigheden gewenst. Dat je prima kunt functioneren onder spanning en beschikt over een goede lichamelijke conditie is vanzelfsprekend. Je moet wonen en werken in Menaldum dan wel in de directe omgeving van Menaldum.  Je leeftijd ligt bij voorkeur tussen 18 en 40 jaar.

Inlichtingen bij:

Mocht u nog inlichtingen wensen of vragen hebben dan kunt u altijd de commandant van de vrijwillige brandweer van Menaldumadeel bellen, de heer S.Scheffer (0518)- 452930 (tijdens kantooruren) of telefoon (0518)-451863 (privé). Dan wel de onder commandant van de vrijwillige brandweer van Menaldumadeel, de heer J.Wiering (058)-2541227 (werk) of telefoon (058)-2541701 (privé).

Ook zijn inlichtingen te verkrijgen bij de bevelvoerders:

De heer Th. Hiemstra, Menaldum (0518)-451273
De heer Th. Feenstra Menaldum  (0518)- 452203
Mevrouw S.J.Feenstra Menaldum (0518)- 452203

Sollicitaties:

Indien u van mening bent iets voor de gemeenschap te willen betekenen dan wordt u verzocht schriftelijk te solliciteren en uw brief in te leveren bij:

Gemeente Menaldumadeel
commandant brandweer Menaldumadeel
S.Scheffer
Dyksterbuorren 16
9036 MS Menaldum

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.