Geslaagd Biljarttoernooi Black Horse Menaldum 

Het 2e open Menaldumer biljarttoernooi wat afgelopen weekend in de Black Horse in Menaldum werd gehouden, mag opnieuw als geslaagd worden aangemerkt.

Gezien de iets tegenvallende deelname is er in tegenstelling tot wat eerst gepland stond, nl. 4 poules, is er gespeeld in 3 poules met die alle drie in poule’s hebben gespeeld.

Onder toch goede publieke belangstelling, vooral op zondag tijdens de finales, zijn de volgende winnaars naar voren gekomen:

 

.

Poule A :

1e  Gert Jan Herrema – Menaldum

2e  Henk Baarda – Dronrijp

3e  Tetman v.d. Meulen - Menaldum

 

Poule B :

1e Ype Boelens - Menaldum

2e  Anne Heida - Schingen

3e  Willem Kaaks - Menaldum

  Poule C:1e  Minne Dijkstra – Menaldum

2e  Henk Dijkstra - Menaldum

3e  Gialt Biesma – Berlikum

 

.

Al met al dus een geslaagd toernooi dat werd georganiseerd door biljartvereniging Black Horse.

Het toernooi heeft vanaf dit jaar het 3e weekend van het jaar als een vaste datum vastgelegd en rekent erop dat daardoor dit toernooi een vaste plaats bij alle biljartliefhebbers in hun agenda heeft.

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.