Weerslag.nl

Cultuurbordje 150xDe Cultuurhistorische Fietsroute door Menaldumadeel is ontstaan op initiatief van acht verenigingen van dorpsbelangen in de gemeente Menaldumadeel. Deze fietstocht laat u genieten van prachtige dorpen, mooie staten en stinsen en natuurlijk het wijdse terpen landschap van de gemeente Menaldumadeel. De route is aangegeven door middel van speciale bordjes. Langs de route zijn informatiepanelen gelaatst daarop teksten en uitleg over de historie van die omgeving of plaats.

Bij de bakkerij Huizenga Greatebuorren 8 en bij het gemeentekantoor te Menaldum, zijn boekjes te koop a ? 3,50 met daarop een volledige routebeschrijving en nadere informatie over objecten langs de route. De route heeft als start en eindpunt Leeuwarden, maar de route kan ook vanuit Menaldum gestart worden. Parkeerruimte is aanwezig nabij het gemeentehuis en op de Greatebuorren.

[dit artikel delen op]

Deze fietstocht brengt u naar het gebied ten noorden van Menaldum tot langs de waddenzeedijk. Het is een pittige tocht door een wijds landschap en langs vele dorpen in het noorwesten van Friesland.

De tocht is 48,5 kilometer en gaat langs de volgende knooppunten:

 • 84 - Menaldum - vertrek richting knooppunt 78
 • 78 - Sanwei - 1,4 Km
 • 75 - Beetgum - 2,7 Km
 • 65 - Vrouwbuurtstermolen - 8,1 Km (restaurant)
 • 69 - Oude Bildtzijl - 2,6 Km 
 • 71 - Zeedijk - 2,6 Km  (thee schenkerij)
 • 60 - Zeedijk - 6,5 Km (restaurant Zwarte Haan)
 • 22 - Westhoek - 6,8 Km (cafe/restaurant)
 • 20 - Westhoek - 2,9 Km
 • 11 - Sint Jacobieparochie - 2,1 Km (Theetuin - Snackhal)
 • 36 - Mooi Paal - 1,6 Km
 • 81 - Wier (Theetuin)
 • 81 - Berlikum - 3,2 Km
 • 41 - Kleaster Anjum - 3,0 Km
 • 90 - Slappeterp - 2,4 Km (Theetuin)
 • 84 - Menaldum - 2,7 Km (eindpunt)
  (Restaurant Black Horse - Warme Bakker)

GroateKerk 300x
De groatekerk - Sint Jacobiparochie[dit artikel delen op]

Een fietstocht van 25 Km die gaat door het gebied ten zuidwesten van Menaldum. Via Dronrijp gaat de tocht langs Hatzum en Bajum naar het dorpje Welsrijp.

Dronrijp

Na Franeker gaat gaat de tocht verder door het gebied ten westen van Menaldum. Dit zijn de schilderachtige dorpjes Schalsum, Peins, Schingen en Slappeterp, allen omgeven met veel groen. 

De route:

 • 84 - Menaldum Vertrek richting Dronrijp
 • 61 - Dronrijp - 3,3 Km
 • 67 - Hatzum - 1,5 Km
 • 03 - Bajum
 • 03 - Welsrijp - 5,1 Km
 • 05 - Franeker - 3,6 Km 
 • 09 - Franeker - 0,7 Km (Restaurant)
 • 90 - Peins
 • 90 - Slappeterp - 8,5 Km (Theetuin op 200m)
 • 84 - Eindpunt Menaldum - 2,7 Km
  (Cafe Restaurant Black Horse, Koffie/Thee De Warme Bakker) 

Franeker - Van Harinxmabrug
De Van Harinxmabrug te Franeker

 

[dit artikel delen op]

ANWB - Fietsroutes Noordwest Frysl?nDat onze zuiderburen (de belgen) goed zijn in de Nederlandse taal, dat is bekend. Maar dat ze ook een aanzet hebben gegeven tot het ontwikkelen van fietsroute-netwerk, dat was voor mij ook nieuw. Ik zie al een aantal jaren de bordjes in Menaldum staan zonder echt te weten wat daar de bedoeling van was. Het waren fietsroutes van de ANWB, maar hoe?

Het noordwesten van Friesland is voorzien van een knooppuntensysteem. Ieder knooppunt heeft een nummer. Via wegen en (fiets)paden kan men van knooppunt naar knooppunt fietsen. Ieder knooppunt is voorzien van een informatiebord. Informatie over de plaats, de omgeving en een plattegrond van het kooppuntensysteem. Zo kan men op ieder knooppunt een volgend knooppunt kiezen. De afstanden worden hierbij aangegeven.

 

[dit artikel delen op]

Kleaster Anjumtocht 12 Km

Deze tocht gaat langs de noordkant van Menaldum. De tocht moet nog gecontroleerd worden.

 • 84 - Menaldum 0,0 Vertrek
 • 78 - 1,4
 • 81 - Berlikum - 2,4 Km
 • 41 - Kleaster Anjum - 3,0 Km
 • 90 - Slappeterp - 2,4 Km
 • 84 - Menaldum - 2,7 Km

[dit artikel delen op]