WAADHOEKE maart 2023 - Beste inwoners van Waadhoeke en verder iedereen die graag een fietstocht maakt.

De werkgroep Cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel wil u hierbij opnieuw of voor nieuwe inwoners van onze gemeente ter kennismaking, attenderen op onze fietsroute.

De werkgroep is ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende dorpsbelangen van de vorige gemeente en heeft zowel het ontstaan als het behoud van de Cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel tot doel.

De fietsroute is 45 km lang maar is naar behoefte in te korten. Er is een routebeschrijving zowel in boekvorm als digitaal waarin u ook de bezienswaardigheden CHFietsroutelangs de route kunt vinden. De fietstocht leidt door een gebied met grote cultuurhistorische waarden waarin de ontstaansgeschiedenis van bijna 17 eeuw nog duidelijk terug te vinden is, maar ook zonder enige historische kennis kunt u genieten van deze tocht die ook langs prachtige dorpen, mooie Staten en Stinsen loopt. De hele route wordt bewegwijzerd door bordjes waarop een oude fiets en richtingspijl staan. Bovendien zijn langs de route enkele infopanelen geplaatst met specifieke informatie over dat stukje op de route.

De fietsroute start in Leeuwarden, maar u kunt natuurlijk op alle plaatsen in de omgeving “instappen”. De route gaat door Marsum, Ingelum, Bitgum, Bitgummôle, Berltsum, Wier, Slappeterp, Menaam, Dronrijp en Ritsumazyl. Onderweg kunt u natuurlijk regelmatig afstappen om rond te kijken, bijvoorbeeld om een kerk of dorp beter te bezichtigen of door een park te lopen (b.v. het Hemmemapark in Berltsum). Ook kunt u de plek bekijken waar lang geleden een State of Stins heeft gestaan.
Deze fietsroute, zo dicht bij huis in Waadhoeke, is echt de moeite waard en wij raden u aan deze eens te proberen.

Voor informatie en een routebeschrijving:

Zoek op Google: Cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel of [LINK]
Je komt dan op de site van Visit Friesland met daarop de route en de verkooppunten van de boekjes. (de bakkerij in Menaam is ondertussen gesloten).

Het boekje downloaden in pdf kan hier [download] Tevens is de route in GPX beschikbaar.

Verkooppunten zijn ook: minicamping en theetuin te Slappeterp, VVV Franeker, VVV Harlingen, de bakker in Berltsum, minicamping de Brinkhoeve te Wier, Fryske streekproducten winkel St.Annaparochie en VVV informatiepunt Leeuwarden.

Namens de werkgroep,
Dicky Hahné-Jansen.


 Meer informatie over eerdere fietsroutes, zie Menu - Informatie - Fietsroutes. LET OP - Deze artikelen van van 2006!  [LINK]

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.