Op ieder knooppunt is door de ANWB deze bebording geplaatst. Naast een duidelijke routekaart is informatie te vinden over de omgeving van het knooppunt.

Omdat de bordjes op een enkele plaats niet meer aanwezig zijn, is het handig om een afdruk van de kaart mee op reis te nemen. 

Het Fietsknooppunt met routekaart en informatietekst
De ANWB Fietskaart met knooppunten en
informatietekst

Voor aanschaf van de fietsroutekaart kunt u terecht bij informatiepunten oa Minicamping te Slappeterp of VVV te Franeker.


[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.