Weblinks Verenigingen (Zijtekst)

Welkom bij de Weblinks van Menaldumdorp.

Alle adverteerders in ons dorpsblad zijn vermeld in deze Weblinks.
Nadere gegevens zoals namen en telefoonnumers staan op de betreffende websites en in ons dorpsblad Menaem yn't Ljocht.

  • Biljart en Kaartclub "Ons Genoegen"
  • EHBO vereniging Dronrijp-Menaldum
  • Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond
  • Stichting Dorpsfeest Menaldum
  • Toaniel ferieniging AHSU
  • Vogelwacht Menaldum-Slappeterp
  • Sport - Volleyvereniging DSVS

Van voornoemde verenigingen is geen website of facebook pagina bekend.
In het kader van de AVG worden geen persoonsgegevens vermeld op deze website.

Contactinformatie van alle verenigingen zijn te vinden in ons dorpsblad:

"Menaem yn't Ljocht"


 Voor mutaties kunt u contact opnemen met webbeheer:

Weblinks Politiek (Module)

Politieke partijen actief in onze gemeente Waadhoeke.

 

"Menaem yn't Ljocht"


 Voor mutaties kunt u contact opnemen met webbeheer:


 

Weblinks Politiek (Artikel)

 

[dit artikel delen op]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.