MENAAM novimber 2019 - As tonielferiening dy't hast 50 jier bestiet wolle wy graach wer moai plak om te spyljen. Om dit mooglik te meitsjen hâlde wy dit jier ús útfiering yn it gymnastieklokaal.

FB IMG 1573373915000 Medium

AHSU Spilet in komyske thriller fan Rob Veenstra, "De ultieme fermeageringskuer". De Fryske oersetting is fan Meintsje Brouwer.
Freed en snoen 22 en 23 novimber 2019. 20.00 oere, Greatebuorren 6 Menaam.

Foarferkeap fan kaarten

Wolle je seker wêze fan in plakje op ien fan ûs ûtfieringsjounen? Op moandei 11 en tongersdei 14 novimber kinne jim kaarten keapje yn it restaurant fan Nij Statelân tusken 18.30 en 19.30 oere. Kaarten binne € 10,00 per stik. - In diel fan de opbringst fan disse jounen is foar it MFA.

We hoopje jim op ien fan beide jounen te sjen!

Groetnis, Alles hat syn Utfallen

FB IMG 1573373922983 Medium
     

Op maandag 11 en donderdag 14 november van 18.30 tot 19.30 uur heeft toneelvereniging AHSU voorverkoop van de entreekaarten voor hun toneeluitvoering op vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019. Deze voorverkoop vindt plaats in het restaurant van Nij Statelân. Kom allemaal uw entreekaart halen! Het beloofd een mooie voorstelling te worden. Een deel van de opbrengst van deze avond komt ten goede van het MFA!

 

 

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

FB MFA Menaam

 MFA Facebook

Ga naar boven