Toekomstig MFA Menaam

model mfa menaam

Volg de werkgroep MFA Menaam op [Facebook] en [Instagram]


 Overzicht alle MFA activiteiten vanaf 2015

MENAAM 18 mei 2022 - Update: Wij zijn als werkgroep MFA Menaam de afgelopen 7 jaren actief geweest. Het is voor ons nu tijd om het stokje over te dragen: nieuwe mensen in de werkgroep.

De gemeente is welwillend en met een nieuwe groep enthousiaste mensen is er heel veel mogelijk. Zoals wij in de bijeenkomst met de verenigingen op 20 april jl. hebben aangegeven zullen wij per 1 juli onze taak in de werkgroep MFA Menaam neerleggen. We hopen dat de energie die erin gestoken is wordt opgepakt. Heb je belangstelling of wil je meer weten. Laat het ons weten.

MFA Menaam voor rechts hoog


Menaam 19 maart 2021 - Werkgroep MFA Menaam werkt ondanks de maatregelen gewoon door aan de realisatie van het MFA in Menaam

Helaas kan de werkgroep vanwege de corona regels nog steeds niet fysiek bij elkaar komen dus proberen ze het dorp, de verenigingen en andere belangstellenden via updates op Social Media, nieuwberichten in de mail en de website zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Zo heeft de werkgroep een korte lijn met de dorpen- en wijkencoördinator van gemeente Waadhoeke, dhr. J. Bonnema. Hij is de tussenpersoon en helpt bij het verhelderen van vraagstukken.  
Vanuit deze korte lijn heeft de werkgroep vernomen dat de wethouders dhr. J. Dijkstra (hij heeft in zijn portefeuille; ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte) en mevr. N. Haarsma (ze heeft in haar portefeuille; wonen, leefbaarheid, onderwijs en werkgelegenheid) in gesprek wilden gaan over de stand van zaken van het MFA in Menaam. Jaap Bonnema heeft dit gesprek tot stand gebracht en er heeft een goed gesprek plaatsgevonden. De gemeente zal op deze manier periodiek op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 

Ondertussen zijn ook de gesprekken met de bouwbedrijven gestart en is er contact met (directe) buurtbewoners en de architect. Daarnaast verdiept de werkgroep zich ondertussen in de subsidieverstrekkers. De subsidieverstrekkers willen eerst een gedegen plan zien voor er subsidie aangevraagd kan worden. Heb je hierin tips? Geef het aan bij de werkgroep. 

Momenteel bestaat de werkgroep uit de volgende leden; Douwe Fokkema, Fiona van der Zee, Ruud van der Slik, Erik Krol, Nynke Adema en Maaike de Haas.  

Iedere maandavond wordt er (op dit moment digitaal) vergaderd. Soms lang, soms kort en worden de actiepunten van die week besproken. Zo hoopt de werkgroep dat er snel een prachtig MFA kan worden gerealiseerd. 

Heb je een vraag, opmerking of een andere mededeling voor de werkgroep? Neem dan contact op met de werkgroep via dit contactformulier

Menaam 12 februari 2021 – Volgende fase aangebroken in de voorbereiding van het MFA
De winter is nu toch echt zichtbaar aangebroken en wat doet dat de mens goed. Overdag lekker genieten van het koude winterweer en in de avond heerlijk weer tot rust komen met de MFA Freedsac.
Deze is massaal verkocht en de opbrengst komt volledig ten goede aan het MFA Menaam. Nogmaals dank daarvoor.

Wij gaan door!
Ondanks alle maatregelen, waarin we de gezelligheid nog even moeten missen, gaat de werkgroep van het MFA Menaam gewoon door! Middels overleggen via Teams en Jitsy bespreken wij de lopende zaken.
Het liefste wilden wij een bijeenkomst plannen waar wij iedereen mee konden nemen in de stand van zaken, maar dit is helaas niet mogelijk. Dus willen we jullie via de digitale kanalen op de hoogte houden. 

Nadenken, terugdenken en vooruitdenken
Zoals eerder aangegeven zijn wij bezig geweest het ontwerp kritisch te bekijken en nogmaals gekeken wat wenselijk en haalbaar is. Om hier een beter beeld van te krijgen hebben we een andere architect gevraagd een plan uit te werken wat minder geld zou kosten maar wel alles zou bevatten. Als werkgroep hebben we op basis van dit plan geconstateerd dat minimalisatie van het eerdere plan het gevoel zou doen verdwijnen en het niet meer aan zou sluiten bij het gedachtegoed die wij voor ogen hebben.

Daarom gaan wij door met het plan van ELK Architecten en gebruiken dit als basis voor de volgende fase. Wel met een aantal aanpassingen welke ten goede komen aan de bouwkosten.

Offertetraject is gestart
Inmiddels ligt het door ons aangepaste ontwerp bij 4 (grotere) bouwbedrijven voor het uitbrengen van een offerte. In een eerder stadium is door de bouw- en klusbedrijven in Menaam aangegeven dat zo’n project te groot is en is toen geadviseerd grotere bouwbedrijven te benaderen. Vandaar dat deze keuze is gemaakt. Hierin willen we als werkgroep open en transparant over communiceren.

Geldinzameling gaat door
Ondanks de coronamaatregelen gaan de inzamelacties gewoon door. Uiteraard wat binnen de maatregelen past. Mocht je hierin ideeën hebben, geef het aan!

Want wij kunnen dit niet alleen. Wij, als werkgroep, hebben jullie nodig!

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR! Samen kunnen we een prachtig MFA in Menaam realiseren!

We houden jullie op de hoogte!

Werkgroep MFA Menaam

MFA Freed Sac

MENAAM 25 november 2020 - De decembermaand. Een maand waarin feestdagen centraal staan en waarin iedereen, samen met dierbaren, de donkere dagen doorbrengt. Een maand waarin samenzijn en gezelligheid er bij hoort. De Coronamaatregelen zorgen voor een andere invulling van deze maand, maar denk om elkaar. Ook nu.  Wij hopen dat we deze maand volgend jaar, in goede gezondheid, dubbel en dwars met zijn allen mogen inhalen! 

Zoals jullie wellicht hebben gezien zijn wij de afgelopen tijd actief op diverse social media kanalen. Heb je het nieuws gemist?
Volg ons dan ook op Instagram of  Facebook. We proberen jullie via diverse blogs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten. Ook wordt op dit moment hard gewerkt aan de webpagina van het MFA op deze website (www.menaldumdorp.nl).  

Wij hopen jullie hiermee nog beter te informeren omtrent de voortgang van het MFA in Menaam. 

Inspireren en uitwerken
Zoals eerder aangegeven zijn we op dit moment kritisch aan het kijken naar het ontwerp van het toekomstige MFA in Menaam. Hiervoor hebben wij contact gezocht met derden om ons mee te nemen in de mogelijkheden. Op basis van nieuwe inzichten en ideeën gaan we dan volop verder met de uitwerking en voorbereiding op realisatie. Hiermee komen we met kleine stapjes dichter bij de daadwerkelijke realisatie. Binnenkort vertellen wij jullie hier meer over.

Hebben jullie vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur een DM op Instagram, een bericht op Facebook of neem contact op via deze pagina

Werkgroep MFA Menaam