MENAAM-FRANEKER 6 december 2018 – In een volgepakte raadszaal van gemeente Waadhoeke waren veel dorpsgenoten aanwezig tijdens deze voor ons belangrijke raadsvergadering. Belangrijk onderwerp de behandeling van agendapunt 13, Realisatie MFA Menaam.model mfa menaam

Na de opening werd dit punt naar voren geschoven naar agendapunt 7c. Van de inspreek gelegenheid is o.a. gebruik gemaakt door de dames Nynke Douma en Wijngaarden. Zij lieten de raad duidelijk weten wat het belang is van een nieuw MFA. De afgelopen jaren was het behelpen omdat zowel De Weme als de Black Horse definitief de deuren hebben gesloten.
Na de installatie van de kinder-burgemeester en een korte felicitatie pauze was eindelijk de behandeling van punt 7c. Diverse raadsleden lieten weten hoe zij als gemeentelijke partij tegenover het voorstel stonden. Het belang van een MFA in het dorp Menaam, de toedracht, de gelopen procedures en ook de risico’s kwamen duidelijk naar voren. De realisatie van een MFA is één kant, daarna komt de exploitatie. Dijkstra deed de complimenten aan de werkgroep Stichting MFA Menaam voor de inzet, doorzettingsvermogen en het vele goede werk in de voorbereidingen in de aanloop naar deze raadsvergadering. Na het betoog van de wethouder Dijkstra ging de raad unaniem akkoord het voorstel te ondersteunen. Onder luid applaus door onze dorpsgenoten viel de hamer van burgemeester Waanders en was het raadsbesluit een feit.

Nog een verrassing.

Bij aanvang van deze raadvergadering was nog een verrassing. De dhr. Terpstra (VVD) liet weten mede namens FNP GB SAM en CU een motie in te dienen voor de realisatie van de “Keats Muorre” in Menaam. Het geduld van de nog grote groep dorpsgenoten is danig op de proef gesteld. Na een aantal stevige onderwerpen, eindelijk de behandeling van de eerder genoemde motie. Met name over de gelopen procedure, eerdere afwijzing, precedent werking en het belang van deze sportieve voorziening in Menaam, namen diverse partijen het woord. Uiteindelijk viel ook nu de hamer met een unaniem akkoord waarmee de gemeentelijke subsidie voor de “Keats Muorre yn Menaam” zal worden toegekend.

Voor de vele Menamers, waarvan de meeste voor het eerst in de raadzaal van Waadhoeke kennis maakte met het college en de gemeenteraad van Waadhoeke, toch wel een heel bijzondere en zeer positieve avond.

Namens Menaldumdorp, de felicitatie aan de Stichting MFA Menaam en de talloze vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze belangrijke stap. Zoals vermeld in het advies, het is nu aan de Menamers om het te realiseren en tot een geweldig succes te maken.

Meer informatie MFA Menaam op Facebook – VVV Menaam Facebook


 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.