December 2017. Met vele dorpsgenoten, korps voorop, liepen we in optocht naar het gemeentehuis van Menaam. Op naar de laatste raadsvergadering van gemeente Menameradiel. De raadszaal was goed gevuld en daarom werd het punt MFA Menaam als punt 1 op de agenda gezet. Tjitske Bersma heeft daar namens alle bewoners een mooi betoog gehouden voor de leefbaarheid in Menaam.

B&W heeft besloten om de besluitvorming rondom de MultiFunctionele Accommodatie Menaam over te dragen naar de gemeente Waadhoeke.
Voor ons was dit een domper. We hadden toch nog de hoop dat ze in Menameradiel een beslissing zouden nemen. Wel gaf de gemeente toen aan dat ze over gedragen zouden worden met de voorwaarden die in Menameradiel gelden. Iets wat heel gunstig was, immers 1/3 subsidie van de gemeente, 1/3 lening van de gemeente en 1/3 eigen verantwoordelijkheid.

model mfa menaam

Het jaar 2018 werd er 1 van vele overleggen met de gemeente Waadhoeke. Nieuwe mensen brengt nieuwe inzichten met zich mee. Er werd gewikt en gewogen. Verschillende onderzoeken gedaan, vele vragen gesteld. Wat uiteraard goed is want het is een hele investering. Er zijn momenten geweest in 2018 dat wij als werkgroep het niet meer zagen zitten en onze plannen in de prullenbak zagen verdwijnen.
Maar gelukkig hebben we iedere keer weer de moed kunnen vinden om door te gaan.

Maandag 3 december 2018 waren er fractievergaderingen op het gemeentehuis. Er was 1 partij die had ons gevraagd te komen ivm vragen die er waren omtrent het rapport over het MFA. Er zijn 3 leden van de werkgroep naar Franeker gegaan. Dit is een goede zet geweest. De meeste partijen hebben tijd vrij gemaakt voor ons. We konden op deze manier de vragen beantwoorden en onduidelijkheden wegwerken. En er is dan tijdens de raadsvergadering geen ruis meer.
Daardoor gingen we donderdag 6 december vol goede moed maar toch met een lichte spanning naar het gemeentehuis.
Gelukkig waren er veel Menamers op de been. Bedankt daarvoor!
Zoals we hadden gehoopt, kwam er een unaniem akkoord. Mooie woorden werden er gesproken door de partijen en ook door wethouder Dijkstra. Zo’n dorp als Menaam heeft een dorpsgebouw nodig, daar is iedereen het over eens.

Hoe nu verder, met de subsidie en lening van de gemeente zijn we er nog niet. Daarom is de werkgroep met de verenigingen om tafel gaan zitten om een actieplan te bedenken. De werkgroep kan het nu niet meer alleen. De vergadering was zeer constructief en u zult als dorpsbewoner het komende jaar veelvuldig van ons horen!
Mocht je facebook hebben dan is het handig om je te abonneren op onze pagina (zoek op werkgroepmenaam). Ook zullen via Menaam Ynt Ljocht van ons laten horen en via flyers enz.

De eerste stap is gezet! De aftrap voor de komende activiteiten, acties, sponsoring etc zal zijn op zaterdag 26 januari. Dit is voor alle Menamers. Wat het zal zijn hoor je zo spoedig mogelijk via Facebook, flyers en posters. Voor nu, reserveer die avond! De start is rond 20.00 uur in Menaam.

Wij wensen jullie allen een fantastisch en productief 2019!

Groet werkgroep MFA Menaam.

Bron: MFA Menaam / Menaem yn't Ljocht

MFA Facebook

 

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.