Na de unanieme goedkeuring door de gemeenteraad van gemeente Waadhoeke voor ons MFA in Menaam hebben we op 26 januari een aftrapbijeenkomst gehouden. Om u hiervan op de hoogte te stellen hebben we huis aan huis geflyerd. De opkomst was groot en de avond was geslaagd en zeer gezellig!

Op deze avond heeft de voorzitter van de werkgroep, Stefano Delea, tezamen met de architect van het MFA, Elma de Koning, een presentatie gegeven over het uiterlijk en de inrichting van de toekomstige MFA. Vervolgens zijn de aanwezigen in groepjes verdeeld om te brainstormen. Er moet immers geld ingezameld worden. Het enthousiasme van de aanwezigen was enorm. Dit heeft geresulteerd in een lijst met vele en mooie ideeën.
De ideeën van de brainstormavond zijn verzameld in een bestand en op 27 februari hebben we hier een vergadering over belegd. Op deze avond zijn de aanwezigen in groepen verdeeld om bepaalde ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoer te laten brengen. De groepen kwamen meteen al met een aantal activiteiten. Het vervolg aan deze vergadering is gegeven op 20 maart.

model mfa menaamZou u willen aanschuiven bij een van de activiteiten dan bent u van harte welkom. Onze volgende bijeenkomst omtrent de acties is op 17 april (20.00 uur) a.s. in de Tourrebout aan het Skilpaed (voormalige peuterspeelzaal).
De werkgroep heeft ook alle ondernemers in ons dorp aangeschreven met de vraag of zij ook iets kunnen betekenen voor het MFA in Menaam. Op 7 maart heeft de werkgroep tezamen met een deel van de ondernemers Menaam om de tafel gezeten. Hier is bouwkundige informatie uitgewisseld en nagedacht over sponsoring.

Voorgaande laat zien dat er volop gewerkt wordt aan de realisatie van ons MFA. Er zullen de komende tijd verschillende activiteiten georganiseerd worden. Wij hopen dat u deze gaat bezoeken. Wij zullen de activiteiten bekend maken via website www.menaldumdorp.nI, Facebook en dorpskrant Menaem yn 't Ljocht. Mocht u lid willen worden van onze Facebookpagina dat kan uiteraard! Ga naar uw facebookpagina en zoek op MFA Menaam en wordt lid.

In de werkgroep hebben wij behoefte aan nieuwe mensen. I.v.m. verhuizingen missen we een aantal leden. Langs deze weg een oproep: 'Lijkt het u/jou wat om de werkgroep te versterken dan horen wij dat graag."
En waarom ook alweer een MFA in Menaam? Omdat er behoefte is aan een ontmoetingsplek voor jong en oud. Goede gymfaciliteiten voor onze schoolgaande kinderen en een plek voor onze muziek- en toneelverenigingen, daarnaast een plek voor alle andere verenigingen die ons dorp rijk is, die op wat voor manier dan ook gebruik willen maken van de MFA.

Wij hopen op u steun te mogen rekenen en graag tot ziens op één van de activiteiten
Met vriendelijk groet werkgroep MFA Menaam

MFA Facebook

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.