MFA - NIEUWSFLITS!

Inzamelingsactie
Afgelopen mei hebben wij een collecte gehouden voor de multi functionele accommodatie van Menaam. Het was een goeie actie. Allereerst waren er natuurlijk de personen die een werkgroep hebben gevormd om de organisatie op zich te nemen. Daarnaast alle dorps¬genoten die langs de deuren zijn geweest. Top! Bedankt daarvoor. En dan het bedrag wat we hebben opgehaald, is ook super: 25000 euro! Echt te gek. Grote dank daarvoor! Zoals jullie op het formulier hebben kunnen lezen, wordt dit bedrag niet gelijk van uw rekening afgeschreven. Dat doen we pas als ook de rest van het benodigde geld binnen is. U zult dan via het opgegeven mailadres een factuur ontvangen.

Het stratenfestival was ook al zon mega groot succes. Wat een verenigingen op de been. En al die bezoekers, echt fantastisch. Wij willen de drie muziekverenigingen die Menaam rijk is, hiervoor enorm bedanken. Wat een Organisatie. De “Afterparty” in het gymnastiek¬lokaal werd goed bezocht en was erg gezellig. Het stratenfestival was opgezet als een puzzeltocht. De uitkomst hiervan was 'MFA klopjend hert fan Menaem' MFA MenaamOp www.merialdumdorp.nI kunt u mooie foto's zien van deze dag.

Volgende bijeenkomst
We hebben 15 oktober a.s. om 20.00 uur weer een bijeenkomst in de Tuorrebout aan het Skilpaed te Menaam. We hopen u enthousiast te mogen ontvangen. De bedoeling is dat er weer nieuwe werkgroepjes worden gevormd om een activiteit uit te voeren. We hebben heel wat mogelijke activiteiten op papier staan, waar uit gekozen kan worden. Dit alles om geld-te genereren voor de toekomstige MFA.

LET OP! Volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 13 november 2019. (red)

Bestuursleden gezocht
De huidige werkgroep bestaat momenteel uit vier personen. Dit is uiteraard niet genoeg om alle bestuurlijke taken uit te voeren. Het liefst zien we dat onze werkgroep uit 8 of 9 perso¬nen bestaat. Lijkt het je wat om ons te komen vergezellen, dan horen wij dat heel graag. Je mag een mail sturen naar werkgroepmenaamhotmail.com of langs komen tijdens de bijeenkomst op 15 oktober a.s. Uiteraard mag je je ook melden bij één van de werkgroep-leden.

Groet werkgroep MFA Menaam
Douwe Fokkema - Nynke Adema - Douma, Jan Bakker, Maaike de Haas-Bokma.


 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.