Menamers, we hebben jullie nodig!

Huh? Waarvoor dan?

We hebben de inwoners van Menaam nodig om het MFA te realiseren. Er zijn al mooie activiteiten geweest om geld bij elkaar te halen maar nog niet genoeg. Er is nog minimaal € 12.000 nodig voordat het aanvragen van subsidies kan beginnen. Gelukkig zijn er genoeg ideeën geopperd tijdens de aftrapbijeenkomst in januari van dit jaar. Wanneer we deze ideeën bundelen dan komen we tot het volgende;

• Rommelmarkt
• Pubquiz
• Oudejaarsborrel
• Krystkuier/Midnightwalk
• Menaam’s got talent

Het is nu tijd om werkgroepjes te vormen zodat deze ideeën concreet kunnen worden uitgewerkt. Het goede nieuws is dat de nieuwe ondernemersvereniging van Menaam de Oudejaarsborrel gaat oppakken! Dus, beste bewoners van Menaam, skip de buurtborrel en neem je vrienden, familie en buren mee en kom allemaal vanaf 16.30 uur naar de Oudejaarsborrel in het gymlokaal! Daarnaast heeft een vriendengroep zich gemeld om in de eerste maanden van het nieuwe jaar een Pubquiz te organiseren! Wie pakt de andere ideeën op? Heb je zelf nog een ander/beter idee? Ook prima natuurlijk!

Woensdag 13 november 20.00 uur

Op deze avond komen we graag weer bij elkaar in de Tuorrebout met mensen die de genoemde ideeën verder willen uitwerken of daar een steentje aan willen bijdragen. Want, zoals bekend, vele handen..

Laat zien dat er draagvlak is!

Bij de vorige bijeenkomst op dinsdag 15 november hebben slechts 12 bewoners uit ons dorp de moeite genomen om te komen. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de rest niet geïnteresseerd is of de handen niet uit de mouwen wil steken. We hebben het tenslotte allemaal druk en er zijn al zoveel bijeenkomsten geweest. Maar, beste mensen, zo’n schrikbarend lage opkomst geeft het bestuur weinig moed en vertrouwen voor de toekomst. Willen we wel graag genoeg? Als er draagvlak is dan moeten we dat ook met zijn allen laten zien. En dan gaat het niet alleen om het bij elkaar krijgen van het geld. Er moet ook vertrouwen zijn in de exploitatie (menskracht en financieel) wanneer het MFA er eenmaal is. Dus ook hier geldt; vraag je buren, vrienden, familie, clubgenoten mee en laat zien dat er draagvlak is!

Graag zien we jullie op woensdag 13 november om 20.00 uur in de Tuorrebout!

Anne Boukje Span
Namens het bestuur; Douwe Fokkema, Maaike de Haas, Nynke Adema en Jan Bakker

MFA Menaam


 MET ELKAAR- VOOR ELKAAR

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.