MENAAM oktober 2020 - De afgelopen tijd is het wat stiller geweest rondom het MFA. Dat betekent uiteraard niet dat er achter de schermen niks gebeurd. We hebben 3 nieuwe leden in onze werkgroep die enthousiast meedenken. Het zijn Fiona van der Zee, Erik Krol en Ruud van der Slik.

We zijn tot de conclusie gekomen dat vanwege een aantal ontwikkelingen we het ontwerp opnieuw kritisch moeten gaan bekijken. Denk bijvoorbeeld aan stijging van de bouwkosten, economische recessie, krimp enz.

Wat is wenselijk en wat is haalbaar.

Ons huidige plan is al van een x aantal jaren terug en daarom hebben we contact gezocht met derden om met ons mee te kijken en te vergelijken. We willen natuurlijk het hoogst haalbare voor Menaam en we willen niet voor financiële verrassingen komen te staan.
Dus ook al is het wat stil geweest van onze kant, weet dat we druk bezig zijn!

We houden jullie op de hoogte van de komende ontwikkelingen.