Menaam 19 maart 2021 - Werkgroep MFA Menaam werkt ondanks de maatregelen gewoon door aan de realisatie van het MFA in Menaam

Helaas kan de werkgroep vanwege de corona regels nog steeds niet fysiek bij elkaar komen dus proberen ze het dorp, de verenigingen en andere belangstellenden via updates op Social Media, nieuwberichten in de mail en de website zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Zo heeft de werkgroep een korte lijn met de dorpen- en wijkencoördinator van gemeente Waadhoeke, dhr. J. Bonnema. Hij is de tussenpersoon en helpt bij het verhelderen van vraagstukken.  
Vanuit deze korte lijn heeft de werkgroep vernomen dat de wethouders dhr. J. Dijkstra (hij heeft in zijn portefeuille; ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte) en mevr. N. Haarsma (ze heeft in haar portefeuille; wonen, leefbaarheid, onderwijs en werkgelegenheid) in gesprek wilden gaan over de stand van zaken van het MFA in Menaam. Jaap Bonnema heeft dit gesprek tot stand gebracht en er heeft een goed gesprek plaatsgevonden. De gemeente zal op deze manier periodiek op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 

Ondertussen zijn ook de gesprekken met de bouwbedrijven gestart en is er contact met (directe) buurtbewoners en de architect. Daarnaast verdiept de werkgroep zich ondertussen in de subsidieverstrekkers. De subsidieverstrekkers willen eerst een gedegen plan zien voor er subsidie aangevraagd kan worden. Heb je hierin tips? Geef het aan bij de werkgroep. 

Momenteel bestaat de werkgroep uit de volgende leden; Douwe Fokkema, Fiona van der Zee, Ruud van der Slik, Erik Krol, Nynke Adema en Maaike de Haas.  

Iedere maandavond wordt er (op dit moment digitaal) vergaderd. Soms lang, soms kort en worden de actiepunten van die week besproken. Zo hoopt de werkgroep dat er snel een prachtig MFA kan worden gerealiseerd. 

Heb je een vraag, opmerking of een andere mededeling voor de werkgroep? Neem dan contact op met de werkgroep via dit contactformulier

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.