De werkgroep MFC Menaam heeft tijdens een onlangs gehouden enquête onder de inwoners van Menaam, vastgesteld dat de voorkeur uitgaat naar de locatie Black Horse. Ook de Oude School met gymnastieklokaal en het gebouwtje daarachter scoorde hoog. E.e.a. is tijdens het dorpsfeest met spandoeken op het feestterrein bekendgemaakt. De werkgroep zal aan de slag moeten om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen en mogelijkheden. bh (Small)
gym (Small) bib (Small)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.