MENAAM 29 septmber 2015 - In minder dan een jaar tijd na oprichting van de werkgroep MFA Menaam, heeft deze werkgroep haar eerst bevindingen gepresenteerd. De werkgroep bestaande uit 12 dorpsgenoten/ belanghebbenden, hebben een flink klus gehad om veel zaken uit te werken, te vergelijken, te plussen en te minnen. Er is gebruik gemaakt van reeds eerder onderzochte mogelijkheden. Echter het is bekend dat een aantal zaken in korte tijd volledig zijn achterhaald. Er was dus heel veel inzet nodig om tot deze uitgebreide presentatie te komen.

Heel spannend natuurlijk, hoe zal de opkomst verlopen, leeft het wel in ons dorp en wat zullen ze ervan vinden. Nou de belangstelling was er zeker. Zo’n 100 belangstellende dorpsgenoten waren allemaal zeer benieuwd naar wat de werkgroep ging vertellen.

IMG 6510 bcwm Medium

In een eerder gehouden en gepubliceerde enquête heeft de werkgroep veel waardevolle gegevens kunnen halen. Opvallend was ook de behoefte voor de jeugd, terwijl zij op deze avond nauwelijks aanwezig waren. Ditzelfde gold ook voor een aantal van de grotere verenigngen.

De werkgroep kwam met een uitgebreide presentatie, gericht op behoefte, ruimte, noodzaak, urgentie, en bezetting, allemaal ten gunste van de leefbaarheid in ons dorp. Er is een uitwerking gepresenteerd over de mogelijkheden van een drietal locaties, te weten Black Horse, Hoekstien, en de Gymzaal/lokaal. Allemaal plussen en minnen tegen elkaar afzetten als het gaat om kosten, ruimte, verbouwing, parkeren en inzetbaarheid etc. Spannend blijft natuurlijk wat er in de nabije toekomst met de Black Horse gaat gebeuren.

Uiteindelijk heeft de werkgroep in grote lijnen een voorstel gepresenteerd. Door de duidelijke presentatie kon dit voorstel op veel waardering en draagvlak rekenen van de aanwezige dorpsgenoten. Een teken dat de werkgroep op de goede weg zit en deze verder gaat uitwerken. Benieuwd, zie de bijgevoegde presentatie van de werkgroep. Let op ca 30Mb groot.

[PRESENTATIE IN PDF FORMAAT]

[Artikel LC]

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.