Graag nodigen wij jullie als bewoners uit, om mee te denken hoe wij met elkaar het nieuwe MFA vorm willen gaan geven, binnen het gestelde plan van eisen. De denktank is juist voor de bewoners, als gebruiker of een groepje mensen die daar straks iets willen organiseren, maar ook voor de verenigingen die incidenteel gebruik denken te gaan maken van de MFA en graag hun wensen willen uiten.

De werkgroep wil graag dat iedereen die dat wil mee kan denken, zodat het gebouw ons MFA zal worden. Alle ideeën en opmerkingen nemen we mee en zullen we afwegen. Samen zorgen we ervoor dat we straks trots mogen zijn op het resultaat.

Daarom nodigen wij jullie uit om op donderdag 10 maart om 20.00 uur naar de dagbesteding de Tuorrebout te komen (Skilpaed 1/oude bieb).
Om een inschatting te maken van het aantal belangstellenden, graag vooraf aanmelden via

Graag tot 10 maart.
Werkgroep Menaam


 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.