Er heeft op dinsdag 7 maart overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de werkgroep die de mogelijkheden van een MFA in Menaam onderzoekt en het college van Menameradiel.

In het gesprek is door het college aangegeven dat zij meer tijd willen nemen om de ingediende plannen te kunnen beoordelen, mede in relatie tot een andere locatie, die nu niet in de plannen is opgenomen. Er zijn de laatste twee maanden gesprekken gevoerd met de eigenaar van de Black Horse, die plannen aan het ontwikkelen is voor deze locatie. Het college wil de plannen van de werkgroep - en het programma dat hieraan ten grondslag ligt - ook aan de mogelijkheden van deze locatie toetsen. Er zijn hier wellicht mogelijkheden om de exploitatie anders vorm te geven, waarbij een commerciële horecafunctie wellicht ook tot de mogelijkheden behoort, hetgeen de exploitatie minder kwetsbaar zou maken.

 gym (Small)  

Deze opstelling is door de werkgroep niet positief ontvangen. De locatie Black Horse is eerder in beeld geweest, maar er is na rijp beraad uiteindelijk voor een andere optie gekozen waarbij de gemeente continue is geïnformeerd. Dit is ook gebeurd na contacten met de eigenaar van de Black Horse die niet tot resultaat hadden geleid. De werkgroep wil graag dat er een uitspraak komt op de door hen ingediende plannen.

Van de kant van het college wordt gesteld dat we het maar één keer goed kunnen doen. Is het verantwoord om veel gemeenschapsgeld in een ontwikkeling zoals een MFA met horecafunctie te steken terwijl 50 meter verderop een gebouw staat te verkrotten? Het vraagt een paar maanden tijd om hier uitsluitsel over te kunnen geven. Deze tijd die tot maximaal 1 juni zal duren, wil het gemeentebestuur nemen. Er is uiteraard begrip voor de teleurstelling bij de werkgroep maar we kunnen een beslissing zoals deze maar één keer nemen.

College van B&W Menameradiel.

==============================

Wilt u reageren op dit bericht, dat kan via de facebook pagina van de werkgroep: https://www.facebook.com/werkgroepmenaam/

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.