Menaam, 5 juni 2017 - Afgelopen donderdag heeft B&W zich volledig achter de uitkomsten van ons onderzoek geschaard, waarbij de huidige gymzaal als de voorkeurslocatie naar voren kwam.

Dit onderzoek en ons advies is verstrekt ter beoordeling aan de gemeente eind oktober 2016.

Begin dit jaar deed zich nieuwe ontwikkeling voor rondom de Black Horse. De gemeente vond het vervolgens nodig om zelf, met behulp van een externe adviseur de haalbaarheid van een MFA in de Black Horse te onderzoeken.

meer lezen, zie FB Pagina MFA Menaam:

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.