Toekomstig MFA Menaam

model mfa menaam

Volg de werkgroep MFA Menaam op [Facebook] en [Instagram]


 Overzicht alle MFA activiteiten vanaf 2015

Menamers, we hebben jullie nodig!

Huh? Waarvoor dan?

We hebben de inwoners van Menaam nodig om het MFA te realiseren. Er zijn al mooie activiteiten geweest om geld bij elkaar te halen maar nog niet genoeg. Er is nog minimaal € 12.000 nodig voordat het aanvragen van subsidies kan beginnen. Gelukkig zijn er genoeg ideeën geopperd tijdens de aftrapbijeenkomst in januari van dit jaar. Wanneer we deze ideeën bundelen dan komen we tot het volgende;

• Rommelmarkt
• Pubquiz
• Oudejaarsborrel
• Krystkuier/Midnightwalk
• Menaam’s got talent

Het is nu tijd om werkgroepjes te vormen zodat deze ideeën concreet kunnen worden uitgewerkt. Het goede nieuws is dat de nieuwe ondernemersvereniging van Menaam de Oudejaarsborrel gaat oppakken! Dus, beste bewoners van Menaam, skip de buurtborrel en neem je vrienden, familie en buren mee en kom allemaal vanaf 16.30 uur naar de Oudejaarsborrel in het gymlokaal! Daarnaast heeft een vriendengroep zich gemeld om in de eerste maanden van het nieuwe jaar een Pubquiz te organiseren! Wie pakt de andere ideeën op? Heb je zelf nog een ander/beter idee? Ook prima natuurlijk!

Woensdag 13 november 20.00 uur

Op deze avond komen we graag weer bij elkaar in de Tuorrebout met mensen die de genoemde ideeën verder willen uitwerken of daar een steentje aan willen bijdragen. Want, zoals bekend, vele handen..

Laat zien dat er draagvlak is!

Bij de vorige bijeenkomst op dinsdag 15 november hebben slechts 12 bewoners uit ons dorp de moeite genomen om te komen. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de rest niet geïnteresseerd is of de handen niet uit de mouwen wil steken. We hebben het tenslotte allemaal druk en er zijn al zoveel bijeenkomsten geweest. Maar, beste mensen, zo’n schrikbarend lage opkomst geeft het bestuur weinig moed en vertrouwen voor de toekomst. Willen we wel graag genoeg? Als er draagvlak is dan moeten we dat ook met zijn allen laten zien. En dan gaat het niet alleen om het bij elkaar krijgen van het geld. Er moet ook vertrouwen zijn in de exploitatie (menskracht en financieel) wanneer het MFA er eenmaal is. Dus ook hier geldt; vraag je buren, vrienden, familie, clubgenoten mee en laat zien dat er draagvlak is!

Graag zien we jullie op woensdag 13 november om 20.00 uur in de Tuorrebout!

Anne Boukje Span
Namens het bestuur; Douwe Fokkema, Maaike de Haas, Nynke Adema en Jan Bakker

MFA Menaam


 MET ELKAAR- VOOR ELKAAR

 

 

MFA - NIEUWSFLITS!

Inzamelingsactie
Afgelopen mei hebben wij een collecte gehouden voor de multi functionele accommodatie van Menaam. Het was een goeie actie. Allereerst waren er natuurlijk de personen die een werkgroep hebben gevormd om de organisatie op zich te nemen. Daarnaast alle dorps¬genoten die langs de deuren zijn geweest. Top! Bedankt daarvoor. En dan het bedrag wat we hebben opgehaald, is ook super: 25000 euro! Echt te gek. Grote dank daarvoor! Zoals jullie op het formulier hebben kunnen lezen, wordt dit bedrag niet gelijk van uw rekening afgeschreven. Dat doen we pas als ook de rest van het benodigde geld binnen is. U zult dan via het opgegeven mailadres een factuur ontvangen.

Het stratenfestival was ook al zon mega groot succes. Wat een verenigingen op de been. En al die bezoekers, echt fantastisch. Wij willen de drie muziekverenigingen die Menaam rijk is, hiervoor enorm bedanken. Wat een Organisatie. De “Afterparty” in het gymnastiek¬lokaal werd goed bezocht en was erg gezellig. Het stratenfestival was opgezet als een puzzeltocht. De uitkomst hiervan was 'MFA klopjend hert fan Menaem' MFA MenaamOp www.merialdumdorp.nI kunt u mooie foto's zien van deze dag.

Volgende bijeenkomst
We hebben 15 oktober a.s. om 20.00 uur weer een bijeenkomst in de Tuorrebout aan het Skilpaed te Menaam. We hopen u enthousiast te mogen ontvangen. De bedoeling is dat er weer nieuwe werkgroepjes worden gevormd om een activiteit uit te voeren. We hebben heel wat mogelijke activiteiten op papier staan, waar uit gekozen kan worden. Dit alles om geld-te genereren voor de toekomstige MFA.

LET OP! Volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 13 november 2019. (red)

Bestuursleden gezocht
De huidige werkgroep bestaat momenteel uit vier personen. Dit is uiteraard niet genoeg om alle bestuurlijke taken uit te voeren. Het liefst zien we dat onze werkgroep uit 8 of 9 perso¬nen bestaat. Lijkt het je wat om ons te komen vergezellen, dan horen wij dat heel graag. Je mag een mail sturen naar werkgroepmenaamhotmail.com of langs komen tijdens de bijeenkomst op 15 oktober a.s. Uiteraard mag je je ook melden bij één van de werkgroep-leden.

Groet werkgroep MFA Menaam
Douwe Fokkema - Nynke Adema - Douma, Jan Bakker, Maaike de Haas-Bokma.


 

Straatfestival Menaam zaterdag 14 sept a.s.– Opbrengst MFA

Op zaterdag 14 september vindt in Menaam vanaf 15:00 uur het allereerste straatfestival plaats. Een evenement dat wordt georganiseerd t.b.v. een nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie. Eén van een reeks van  activiteiten die wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de nieuwbouw.

Maar liefst 21 verenigingen, groepen, acts hebben zich opgegeven om mee te doen aan het straatfestival in de dorpskern van Menaam. De bedoeling is zoveel mogelijk enthousiast publiek op de been te brengen om deze bruisende route langs alle deelnemers te volgen. Een actieve tocht, welke voor jong en oud interessant is. Er kan vanaf 15:00 uur op 3 punten worden gestart. Tegen betaling ontvangt iedere deelnemer een startbewijs met de route. Tijdens de route kunnen er letters worden gescoord waarmee aan het eind van de rit een slagzin kan worden gevormd. Op de afterparty, met DJ Marten, rond de klok van 18:00 zal de prijsuitreiking plaatsvinden op de plek van het nieuwe MFA en kan er gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Mis het niet, kom ook, kies je startpunt en volg een bruisende route vol met muziek, dans, theater, sport en meer. Raad de zin en win! Start vanaf 15:00 uur!

Volg ons via facebook voor het laatste nieuws: facebook.com/werkgroepmenaam of www.menaldumdorp.nl

MFA Menaam   Deelname (graag gepast betalen!):
Volw. en jeugd vanaf 12 jaar        € 4,-
Kinderen 4 tm 12 Jaar                  € 2,-

Startpunten (vanaf 15:00 uur):
* Nij Statelân
* Hoek Camstrastrjitte/Greatebuorren
* Gemeentehuis
MFA—MET ELKAAR VOOR ELKAAR—MFA

 


 

 

Publicatie1 Straatfestival Menaam 5 SmallDoe jij ook mee zaterdagmiddag 14 september?

Wil jij het dorp laten zien waar je goed in bent? Demonstreer dan nu je passie! Alleen, als groep, of presenteer je als vereni-ging! Het kan allemaal op zaterdagmiddag 14 september. Maak muziek, theater, dans, sport, of zing. Alles is mogelijk. Met zoveel mogelijk deelname, jong én oud, gaan we een echt straatfestival organiseren in de dorpskern van Menaam. Twijfel niet en geef jezelf óf je vereniging nu op!

Stuur vóór 15 april je aanmelding naar: en geef daarbij aan wat jouw act is.

De bedoeling is op 14 sept. zoveel mogelijk enthousiast publiek op de been te krijgen om deze bruisende route langs alle deelnemers te volgen. Een actieve tocht, welke voor jong en oud interessant is.
Dit alles om geld in te zamelen voor het MFA!!! Meer kunnen wij u op dit moment helaas nog niet verklappen. Volg facebook voor het laatste nieuws: facebook.com/werkgroepmenaam of check menaldumdorp.nl

Namens de werkgroep MFA Muziek,
Aaltje, Greta, Willeke, Alberdina, Maarten, Rinse en Henri

Downloaden [poster]


MFA—MET ELKAAR VOOR ELKAAR—MFA


 

ACTIE TBV MULTI FUNCTIONELE ACCOMMODATIE Kinderspelen op zaterdag 25 mei.

Lijkt het je leuk om spelletjes te doen en geschminkt te worden? Dit kan op zaterdagmiddag 25 mei op het kinderplein bij de braderie. Ook is er dan verkoop van chips en drinken.
Al het geld van deze actie komt ten goede aan de bouw van het MFA. Daarom: komt allen en steun het MFA!

In de herfst willen we een tweedehands kinderkledingbeurs en op de braderie van 2020 een grote markt voor tweede-kans spullen organiseren.
Wilt u daarom alvast goede kinderkleding en/of draagbare goederen bewaren?

Met vriendelijke groet,
Alie, Ilona, Foekje en Carla
i.s.m. werkgroep MFA Menaam