JSN ImageShow (mfa)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Straatfestival Menaam zaterdag 14 sept a.s.– Opbrengst MFA

Op zaterdag 14 september vindt in Menaam vanaf 15:00 uur het allereerste straatfestival plaats. Een evenement dat wordt georganiseerd t.b.v. een nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie. Eén van een reeks van  activiteiten die wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de nieuwbouw.

Maar liefst 21 verenigingen, groepen, acts hebben zich opgegeven om mee te doen aan het straatfestival in de dorpskern van Menaam. De bedoeling is zoveel mogelijk enthousiast publiek op de been te brengen om deze bruisende route langs alle deelnemers te volgen. Een actieve tocht, welke voor jong en oud interessant is. Er kan vanaf 15:00 uur op 3 punten worden gestart. Tegen betaling ontvangt iedere deelnemer een startbewijs met de route. Tijdens de route kunnen er letters worden gescoord waarmee aan het eind van de rit een slagzin kan worden gevormd. Op de afterparty, met DJ Marten, rond de klok van 18:00 zal de prijsuitreiking plaatsvinden op de plek van het nieuwe MFA en kan er gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Mis het niet, kom ook, kies je startpunt en volg een bruisende route vol met muziek, dans, theater, sport en meer. Raad de zin en win! Start vanaf 15:00 uur!

Volg ons via facebook voor het laatste nieuws: facebook.com/werkgroepmenaam of www.menaldumdorp.nl

MFA Menaam   Deelname (graag gepast betalen!):
Volw. en jeugd vanaf 12 jaar        € 4,-
Kinderen 4 tm 12 Jaar                  € 2,-

Startpunten (vanaf 15:00 uur):
* Nij Statelân
* Hoek Camstrastrjitte/Greatebuorren
* Gemeentehuis
MFA—MET ELKAAR VOOR ELKAAR—MFA

 


 

 

Publicatie1 Straatfestival Menaam 5 SmallDoe jij ook mee zaterdagmiddag 14 september?

Wil jij het dorp laten zien waar je goed in bent? Demonstreer dan nu je passie! Alleen, als groep, of presenteer je als vereni-ging! Het kan allemaal op zaterdagmiddag 14 september. Maak muziek, theater, dans, sport, of zing. Alles is mogelijk. Met zoveel mogelijk deelname, jong én oud, gaan we een echt straatfestival organiseren in de dorpskern van Menaam. Twijfel niet en geef jezelf óf je vereniging nu op!

Stuur vóór 15 april je aanmelding naar: en geef daarbij aan wat jouw act is.

De bedoeling is op 14 sept. zoveel mogelijk enthousiast publiek op de been te krijgen om deze bruisende route langs alle deelnemers te volgen. Een actieve tocht, welke voor jong en oud interessant is.
Dit alles om geld in te zamelen voor het MFA!!! Meer kunnen wij u op dit moment helaas nog niet verklappen. Volg facebook voor het laatste nieuws: facebook.com/werkgroepmenaam of check menaldumdorp.nl

Namens de werkgroep MFA Muziek,
Aaltje, Greta, Willeke, Alberdina, Maarten, Rinse en Henri

Downloaden [poster]


MFA—MET ELKAAR VOOR ELKAAR—MFA


 

ACTIE TBV MULTI FUNCTIONELE ACCOMMODATIE Kinderspelen op zaterdag 25 mei.

Lijkt het je leuk om spelletjes te doen en geschminkt te worden? Dit kan op zaterdagmiddag 25 mei op het kinderplein bij de braderie. Ook is er dan verkoop van chips en drinken.
Al het geld van deze actie komt ten goede aan de bouw van het MFA. Daarom: komt allen en steun het MFA!

In de herfst willen we een tweedehands kinderkledingbeurs en op de braderie van 2020 een grote markt voor tweede-kans spullen organiseren.
Wilt u daarom alvast goede kinderkleding en/of draagbare goederen bewaren?

Met vriendelijke groet,
Alie, Ilona, Foekje en Carla
i.s.m. werkgroep MFA Menaam


 

Na de unanieme goedkeuring door de gemeenteraad van gemeente Waadhoeke voor ons MFA in Menaam hebben we op 26 januari een aftrapbijeenkomst gehouden. Om u hiervan op de hoogte te stellen hebben we huis aan huis geflyerd. De opkomst was groot en de avond was geslaagd en zeer gezellig!

Op deze avond heeft de voorzitter van de werkgroep, Stefano Delea, tezamen met de architect van het MFA, Elma de Koning, een presentatie gegeven over het uiterlijk en de inrichting van de toekomstige MFA. Vervolgens zijn de aanwezigen in groepjes verdeeld om te brainstormen. Er moet immers geld ingezameld worden. Het enthousiasme van de aanwezigen was enorm. Dit heeft geresulteerd in een lijst met vele en mooie ideeën.
De ideeën van de brainstormavond zijn verzameld in een bestand en op 27 februari hebben we hier een vergadering over belegd. Op deze avond zijn de aanwezigen in groepen verdeeld om bepaalde ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoer te laten brengen. De groepen kwamen meteen al met een aantal activiteiten. Het vervolg aan deze vergadering is gegeven op 20 maart.

model mfa menaamZou u willen aanschuiven bij een van de activiteiten dan bent u van harte welkom. Onze volgende bijeenkomst omtrent de acties is op 17 april (20.00 uur) a.s. in de Tourrebout aan het Skilpaed (voormalige peuterspeelzaal).
De werkgroep heeft ook alle ondernemers in ons dorp aangeschreven met de vraag of zij ook iets kunnen betekenen voor het MFA in Menaam. Op 7 maart heeft de werkgroep tezamen met een deel van de ondernemers Menaam om de tafel gezeten. Hier is bouwkundige informatie uitgewisseld en nagedacht over sponsoring.

Voorgaande laat zien dat er volop gewerkt wordt aan de realisatie van ons MFA. Er zullen de komende tijd verschillende activiteiten georganiseerd worden. Wij hopen dat u deze gaat bezoeken. Wij zullen de activiteiten bekend maken via website www.menaldumdorp.nI, Facebook en dorpskrant Menaem yn 't Ljocht. Mocht u lid willen worden van onze Facebookpagina dat kan uiteraard! Ga naar uw facebookpagina en zoek op MFA Menaam en wordt lid.

In de werkgroep hebben wij behoefte aan nieuwe mensen. I.v.m. verhuizingen missen we een aantal leden. Langs deze weg een oproep: 'Lijkt het u/jou wat om de werkgroep te versterken dan horen wij dat graag."
En waarom ook alweer een MFA in Menaam? Omdat er behoefte is aan een ontmoetingsplek voor jong en oud. Goede gymfaciliteiten voor onze schoolgaande kinderen en een plek voor onze muziek- en toneelverenigingen, daarnaast een plek voor alle andere verenigingen die ons dorp rijk is, die op wat voor manier dan ook gebruik willen maken van de MFA.

Wij hopen op u steun te mogen rekenen en graag tot ziens op één van de activiteiten
Met vriendelijk groet werkgroep MFA Menaam

MFA Facebook

MENAAM 26 januari 2019 – Een nieuwjaarsbijeenkomst MFA Menaam met een muzikale start door de muziekverengingen showband CMH – Brassband Halleluja en Fanfare Constantia. Muziek met een prachtig Menamer tintje zoals het Hoantsje op’e toer en it Bûthûsbankje van de Wiko’s. Een goed bezochte avond gevolgd door een gezellig samenzijn. De werkgroep begon met een terugblik op de afgelopen jaren.

Na het wegvallen van de “Black Horse” en cultureel centrum “De Weme”, volgde een intensieve weg met samenstellen van de werkgroep, uitwerken behoefte en mogelijkheden, het plannen en het onderbouwen. Dit plan te loodsen door een wisselend politiek landschap, met als resultaat het vertrouwen en toezegging uit de gemeenteraad en college van onze nieuwe gemeente Waadhoeke. Hiermee is een belangrijke eerste stap voltooid en kan de nieuw opgerichte stichting verder nu met de inwoners van Menaam naar de volgende belangrijke stap.

20190126 200340 MFA Koprs1a1280px

Na de muzikale start volgde een aantal presentaties over aanloop en financiën. Een uitgebreide presentatie over de inrichting gaf een mooi beeld van alle mogelijkheden en duidelijk was het multifunctionele aspect van alle ruimten. Zowel aan de buitenkant als binnen, een prachtig ontwerp. De aanwezigen zien de plannen wel zitten. Na de eerste financiële onderbouwing door de werkgroep, is duidelijk dat er al grote delen gedekt zijn. Echter er blijft een deel over waarbij een beroep wordt gedaan op de inwoners van ons dorp. Een brainstorm sessie door meerdere afzonderlijk groepjes hebben een reeks van plannen opgeleverd die de komende weken worden bekeken en zo mogelijk worden uitgewerkt.

Volgens de werkgroep is er geen tijd om rustig af te wachten. De plannen zijn gemaakt in een periode waarbij de bouwkosten behoorlijk zijn gaan stijgen. Aan het enthousiasme van de werkgroep en de aanwezigen zal het zeker niet liggen. Dit is een belangrijk jaar om het hart van Menaam kloppend te realiseren.

Meer informatie vanuit de werkgroep Stichting MFA Menaam, zie hun facebook pagina.

Alle MFA artikelenMFA Facebook op een rij, zie het MFA Menu


MYL sinds 1966

MFA Menaam (facebook)

 MFA Facebook

Agenda MFA

Geen evenementen
Ga naar boven