JSN ImageShow (mfa)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

December 2017. Met vele dorpsgenoten, korps voorop, liepen we in optocht naar het gemeentehuis van Menaam. Op naar de laatste raadsvergadering van gemeente Menameradiel. De raadszaal was goed gevuld en daarom werd het punt MFA Menaam als punt 1 op de agenda gezet. Tjitske Bersma heeft daar namens alle bewoners een mooi betoog gehouden voor de leefbaarheid in Menaam.

B&W heeft besloten om de besluitvorming rondom de MultiFunctionele Accommodatie Menaam over te dragen naar de gemeente Waadhoeke.
Voor ons was dit een domper. We hadden toch nog de hoop dat ze in Menameradiel een beslissing zouden nemen. Wel gaf de gemeente toen aan dat ze over gedragen zouden worden met de voorwaarden die in Menameradiel gelden. Iets wat heel gunstig was, immers 1/3 subsidie van de gemeente, 1/3 lening van de gemeente en 1/3 eigen verantwoordelijkheid.

model mfa menaam

Het jaar 2018 werd er 1 van vele overleggen met de gemeente Waadhoeke. Nieuwe mensen brengt nieuwe inzichten met zich mee. Er werd gewikt en gewogen. Verschillende onderzoeken gedaan, vele vragen gesteld. Wat uiteraard goed is want het is een hele investering. Er zijn momenten geweest in 2018 dat wij als werkgroep het niet meer zagen zitten en onze plannen in de prullenbak zagen verdwijnen.
Maar gelukkig hebben we iedere keer weer de moed kunnen vinden om door te gaan.

Maandag 3 december 2018 waren er fractievergaderingen op het gemeentehuis. Er was 1 partij die had ons gevraagd te komen ivm vragen die er waren omtrent het rapport over het MFA. Er zijn 3 leden van de werkgroep naar Franeker gegaan. Dit is een goede zet geweest. De meeste partijen hebben tijd vrij gemaakt voor ons. We konden op deze manier de vragen beantwoorden en onduidelijkheden wegwerken. En er is dan tijdens de raadsvergadering geen ruis meer.
Daardoor gingen we donderdag 6 december vol goede moed maar toch met een lichte spanning naar het gemeentehuis.
Gelukkig waren er veel Menamers op de been. Bedankt daarvoor!
Zoals we hadden gehoopt, kwam er een unaniem akkoord. Mooie woorden werden er gesproken door de partijen en ook door wethouder Dijkstra. Zo’n dorp als Menaam heeft een dorpsgebouw nodig, daar is iedereen het over eens.

Hoe nu verder, met de subsidie en lening van de gemeente zijn we er nog niet. Daarom is de werkgroep met de verenigingen om tafel gaan zitten om een actieplan te bedenken. De werkgroep kan het nu niet meer alleen. De vergadering was zeer constructief en u zult als dorpsbewoner het komende jaar veelvuldig van ons horen!
Mocht je facebook hebben dan is het handig om je te abonneren op onze pagina (zoek op werkgroepmenaam). Ook zullen via Menaam Ynt Ljocht van ons laten horen en via flyers enz.

De eerste stap is gezet! De aftrap voor de komende activiteiten, acties, sponsoring etc zal zijn op zaterdag 26 januari. Dit is voor alle Menamers. Wat het zal zijn hoor je zo spoedig mogelijk via Facebook, flyers en posters. Voor nu, reserveer die avond! De start is rond 20.00 uur in Menaam.

Wij wensen jullie allen een fantastisch en productief 2019!

Groet werkgroep MFA Menaam.

Bron: MFA Menaam / Menaem yn't Ljocht

MFA Facebook

 

 

 

Fragmenten Raadsvergadering 6 december 2018
zie lees verder....

Lees meer: Videofragmenten MFA Menaam gemeenteraad 6 dec 2018

MENAAM-FRANEKER 6 december 2018 – In een volgepakte raadszaal van gemeente Waadhoeke waren veel dorpsgenoten aanwezig tijdens deze voor ons belangrijke raadsvergadering. Belangrijk onderwerp de behandeling van agendapunt 13, Realisatie MFA Menaam.model mfa menaam

Na de opening werd dit punt naar voren geschoven naar agendapunt 7c. Van de inspreek gelegenheid is o.a. gebruik gemaakt door de dames Nynke Douma en Wijngaarden. Zij lieten de raad duidelijk weten wat het belang is van een nieuw MFA. De afgelopen jaren was het behelpen omdat zowel De Weme als de Black Horse definitief de deuren hebben gesloten.
Na de installatie van de kinder-burgemeester en een korte felicitatie pauze was eindelijk de behandeling van punt 7c. Diverse raadsleden lieten weten hoe zij als gemeentelijke partij tegenover het voorstel stonden. Het belang van een MFA in het dorp Menaam, de toedracht, de gelopen procedures en ook de risico’s kwamen duidelijk naar voren. De realisatie van een MFA is één kant, daarna komt de exploitatie. Dijkstra deed de complimenten aan de werkgroep Stichting MFA Menaam voor de inzet, doorzettingsvermogen en het vele goede werk in de voorbereidingen in de aanloop naar deze raadsvergadering. Na het betoog van de wethouder Dijkstra ging de raad unaniem akkoord het voorstel te ondersteunen. Onder luid applaus door onze dorpsgenoten viel de hamer van burgemeester Waanders en was het raadsbesluit een feit.

Nog een verrassing.

Bij aanvang van deze raadvergadering was nog een verrassing. De dhr. Terpstra (VVD) liet weten mede namens FNP GB SAM en CU een motie in te dienen voor de realisatie van de “Keats Muorre” in Menaam. Het geduld van de nog grote groep dorpsgenoten is danig op de proef gesteld. Na een aantal stevige onderwerpen, eindelijk de behandeling van de eerder genoemde motie. Met name over de gelopen procedure, eerdere afwijzing, precedent werking en het belang van deze sportieve voorziening in Menaam, namen diverse partijen het woord. Uiteindelijk viel ook nu de hamer met een unaniem akkoord waarmee de gemeentelijke subsidie voor de “Keats Muorre yn Menaam” zal worden toegekend.

Voor de vele Menamers, waarvan de meeste voor het eerst in de raadzaal van Waadhoeke kennis maakte met het college en de gemeenteraad van Waadhoeke, toch wel een heel bijzondere en zeer positieve avond.

Namens Menaldumdorp, de felicitatie aan de Stichting MFA Menaam en de talloze vrijwilligers die hebben bijgedragen aan deze belangrijke stap. Zoals vermeld in het advies, het is nu aan de Menamers om het te realiseren en tot een geweldig succes te maken.

Meer informatie MFA Menaam op Facebook – VVV Menaam Facebook


 

Raadsvergadering Waadhoeke mbt MFA Menaam onder agendapunt  11 (wijzigingen voorbehouden)

Let op, link voor 6 december

MENAAM 26 november 2018 – Realisatie MFA Menaam is mogelijk weer een grote stap dichterbij. Op de eerstvolgende gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke staat de realisatie van MFA Menaam op de agenda. We hopen dat de raad zal instemmen met het advies om akkoord te gaan met de realisatie van het MFA op de locatie Greatebuorren 6 te Menaam. Hiermee is eenmalige gemeentelijke bijdrage gemoeid van €472.190 (33.3% totale kosten) en een lening van eveneens €472.190  Het resterende bedrag komt voort uit reeds toegekende subsidies en uit zelfwerkzaamheid door de stichting MFA Menaam.

Oude school/gymzaal en muzieklokaalGreatebuorren 6 te Menaam, een historisch gebouw met daarachter voldoende
ruimte om een prachtige multifunctionele accomodatie te realiseren.

Het voormalige schoolgebouw aan de Greatebuorren zal aan de stichting worden overgedragen voor 1 euro. De aangrijpende verbouwing zal het aanzien van het schoolgebouw aan de voorzijde niet aantasten. Na een gunstig besluit van de gemeenteraad Waadhoeke, is het aan de stichting en de inwoners van Menaam om de realisatie en een goede exploitatie rond te krijgen. "Het MFA moet een stimulans zijn voor een bloeiend en rijk verenigingsleven en aantrekkelijk zijn om in Menaam te blijven of te gaan wonen. Door te kiezen voor deze centrale locatie in het dorp wordt aan de randvoorwaarden voldaan. Het dorp is aan zet om deze verwachtingen waar te maken" aldus het advies.

 

De gemeente raadsvergadering van 6 december a.s. is vanaf 19:30 via
de gemeentelijke livestream te volgen [ LIVESTREAM 6 december ]

- Datum donderdag 6 december 2018,
- Tijdstip 19.30 uur.
- Plaats - Gemeentehuis in Franeker, Harlingerweg 18.
- Agendapunt 11.

Bron: Gemeente Waadhoeke

.
model mfa menaamfoto: Stichting MFA Menaam


Hierbij een uitgebreide toelichting van de werkgroep:

Hallo belangstellende MFA Menaam!

Het afgelopen jaar hebben jullie niet veel van ons als werkgroep MFA Menaam vernomen. Dit door het simpele feit dat er niet veel te melden viel. Maar wij hebben niet stilgezeten.

December 2017 heeft de raad van de gemeente Menameradiel de besluitvorming betreffende het MFA Menaam over te dragen naar de nieuwe gemeente Waadhoeke. Ons werd voorgehouden dat we in 1 van de eerste raadsvergaderingen van de Waadhoeke op de agenda zouden komen zodat er een besluit kon worden genomen. Dit is niet gelukt.

De gemeente Waadhoeke heeft begin dit jaar contact gelegd met de werkgroep. Bij de gemeente Waadhoeke heeft een verschuiving van personeelsleden plaatsgevonden. Daardoor heeft men zich weer opnieuw moeten inlezen en hadden wij geen andere keus dan te wachten en daar waar nodig toelichting te geven. Dit ook de reden dat wij ook niet op de agenda stonden van de eerste raadsvergadering Waadhoeke.

Er is ook een nieuw onderzoek geweest naar de haalbaarheid van een MFA in Menaam. Uit dit onderzoek is weer gebleken dat we een goede keuze hebben gemaakt met het huidige gymnastiekgebouw als locatie. Opgemerkt werd dat enkele kosten niet waren verantwoord in de exploitatie en het risico van prijsstijgingen in de bouw. Er is een aangepaste begroting en exploitatie opgesteld.

Afgelopen week mochten wij het raadsvoorstel van het college B&W aan de raad inzien. Het rapport van de gemeente waaruit blijkt dat B&W een positief advies met enkele voorbehouden en kanttekeningen heeft uitgebracht aan de raadsleden. Op 6 december aanstaande moet de raad beslissen over ons plan. Dan wordt het dus erop of eronder. Wij gaan als werkgroep uiteraard naar deze raadsvergadering. U bent ook van harte welkom om met ons mee te gaan naar Franeker.

Werkgroep MFA Menaam


Vervolg dd. 1 december 2018

Oproep:

Gister is er nog een gesprek geweest tussen leden van de werkgroep MFA Menaam en wethouder Jan Dijkstra. Heer Dijkstra is positief maar verwacht wel kritische vragen vanuit de raad. Ook verwacht de raad een grote opkomst van Menamers om te laten zien dat we met z'n allen achter het plan staan.

Daarom bij deze een oproep om te laten zien dat we een dergelijke acomodatie nodig zijn in het dorp! Ga mee naar de raadsvergadering op 6 december in Franeker. De raadsvergadering begint om 19.30 in Franeker. Laten we om 19.15 uur verzamelen bij het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker, zodat we met zn allen naar binnen kunnen. En roep zoveel mogelijk mensen op om mee te gaan.

Vergeet niet, er zit een nieuwe raad. Voor hun is het een nieuw onderwerp dus we moeten ze overtuigen van het feit dat we al een aantal jaar heel hard bezig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Maar wat voor de raad en B&W nog hoger in het vaandel staat is de draagkracht vanuit het dorp.

We hopen jullie daar te zien!!

Werkgroep MFA Menaam


 

MYL sinds 1966

MFA Menaam (facebook)

 MFA Facebook

Agenda MFA

Geen evenementen
Ga naar boven