JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MENAAM november 2019 - Tot mei 2020 herdenkt Nederland de bevrijding, 75 jaren geleden. Maar in onze nabije omgeving vonden in de voorafgaande maanden nog verschrikkelijke gebeurtenissen plaats. Nabij Herbaijum op 18 november 1944 en nabij Menaldum op 19 november voltrokken de Duitsers vrijwel identieke represaille-executies.IMG 8146 bcr Small

Op beide dagen werden drie mannen uit de Leeuwarder gevangenis gehaald en één voor één, staand voor een berg aardappelen, doodgeschoten. Hun namen: Bote Lieuwe Dijk, Julius Gast, Hans Goudsmit, Rijkje van Meekeren, Dirk de Vries en Jan Zorn.

Een initiatiefgroep uit Menaam organiseert op dinsdagmiddag 19 november een herdenking bij het monument - de rode steen naast de ingang van de fietstunnel - bij de kruising Mieddyk / Ryksstrjitwei nabij Menaam. Aanvang 15:30u. Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke zal de herdenking bijwonen. Sprekers uit Menaam, Herbaijum, Haarlem en Leiden. Allen welkom.

Lees meer over de executies op:
https://onderzoekfeuilleton.blogspot.com/2017/07/opzoek-naar-hans-goudsmit-5-executie.html

Documentatie Menaldumdorp verzetsmonument

xx


 

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven