JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MENAAM februari 2020 - In verband met de vele inbraken hebben wij de gemeente gevraagd of er op bepaalde plekken in het dorp extra verlichting zou kunnen komen. Aangezien er nog geen nieuw beleid m.b.t. verlichting is vastgesteld blijft het beleid van voormalig Menameradiel nog gehandhaafd.

Een onderdeel van het “oude beleid” is om geen achterpaden/wandelpaden te verlichten. De reden hiervan is o.a. dat het te kostbaar is maar ook dat dit niet het middel tegen inbraken is. De gemeente stelt voor dat bewoners buitenverlichting nemen met een bewegingssensor. 

20200218 artfbFoto: Politie

In diverse wijken in Franeker zijn de afgelopen tijd veel informatie avonden gegeven met o.a. tips om de kans op inbreken te voorkomen en verdacht situaties te melden. Wij willen ook graag voor onze dorpsgenoten zo'n informatie avond organiseren vandaar onze vraag of hier animo voor is.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar:  [CONTACT BESTUUR]

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Menaam


 

 

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven