MENAAM februari 2020 - In verband met de vele inbraken hebben wij de gemeente gevraagd of er op bepaalde plekken in het dorp extra verlichting zou kunnen komen. Aangezien er nog geen nieuw beleid m.b.t. verlichting is vastgesteld blijft het beleid van voormalig Menameradiel nog gehandhaafd.

Een onderdeel van het “oude beleid” is om geen achterpaden/wandelpaden te verlichten. De reden hiervan is o.a. dat het te kostbaar is maar ook dat dit niet het middel tegen inbraken is. De gemeente stelt voor dat bewoners buitenverlichting nemen met een bewegingssensor. 

20200218 artfbFoto: Politie

In diverse wijken in Franeker zijn de afgelopen tijd veel informatie avonden gegeven met o.a. tips om de kans op inbreken te voorkomen en verdacht situaties te melden. Wij willen ook graag voor onze dorpsgenoten zo'n informatie avond organiseren vandaar onze vraag of hier animo voor is.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar:  [CONTACT BESTUUR]

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Menaam


 

 

[dit artikel delen op]