JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MENAAM, 4 mei - Maandag 4 mei staat Nederland stil. We gedenken de verschrikkingen van 1940 tot 1945. De wereld stond in brand. Nederland ging gebukt onder de 75 jaar vrijheidtirannie van de nazi’s. Deze donkerste periode in onze geschiedenis eindigde voor ons in april en mei 1945. De plaatsen behorende bij de gemeente Waadhoeke werden op 15 april van dat jaar bevrijd.

Landelijk vieren we sinds 1945 de bevrijding op 5 mei. Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Dodenherdenking plaats. Ook aan Menaam is de oorlog niet voorbij gegaan. Reeds in november hebben we de dood van drie jonge mensen uit onze gemeente herdacht. Van één van deze jonge mensen is het graf op het Kerkhof te Menaam. Zijn naam is Hans Goudsmit. In het noemen van zijn naam denken we ook aan de anderen. [ARTIKEL]

Het grafmonument waar Hans Goudsmit begraven is staat voor de velen die door het oorlogsgeweld gedood zijn en die voor onze vrijheid, in de tweede wereldoorlog en bij de gewapende conflicten sinds deze oorlog, zijn gesneuveld.

Het is nu 75 jaar geleden dat de oorlog werd beëindigd. We willen daar aandacht aanbesteden. Door de beperkingen van de corona-crisis hebben gezocht naar een vorm die mogelijk is.

Het programma ziet er als volgt uit.
- Om 19.45 leggen we een krans neer bij het graf op het Kerkhof.
- Even voor 20.00 spelen twee trompettisten het taptoe.
- Met Nederland en ter plaatse nemen wij twee minuten stilte in acht.
- Twee minuten na 20.00 uur spelen de trompettisten het Wilhelmus.

We kunnen niet aanwezig zijn bij de plechtigheid. Enkel de trompettisten en twee dorpsgenoten. We hopen dat er nog door een verdere dorpsgenoot foto’s of een filmopname kunnen worden gemaakt.

Deze zullen dan via een link die we publiceren in Menaam Yn ’t Ljocht en in het Kerkblad, en die staat op de website van het dorpsbelang en de Kerk, kunnen worden bekeken.

Wij zullen niet vergeten. Vrijheid is kostbaar. Elk mensenleven is onbetaalbaar. Wij zullen de namen niet vergeten van de mensen die voor ons de hoogste prijs hebben betaald.

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Slotregels van gedicht “vrede”. © Leo Vroman.

Dorpsbelang Menaam in samenwerking met de Kerk te Menaam.


 

 

 

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie: internet@menaldumdorp.nl

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven