JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?
Bêste Doarpsgenoten - Op 5 maaie is Timen Dijkstra ferstoarn.
Fanwege de coronatiid kinne gâns doarpsgenoten net ôfskie nimme lykas sy went binne. Fandêr dat de famylje derfoar keazen hat om in rûte troch Menaam te riden sadat elk op paste wize ôfskie nimme kin fan Timen.

Hâldt hjirby aub rekken mei oardel meter ôfstân.
Mochten der minsken wêze dy't de flagge ût hingje wolle, dan graach fol yn top op fersyk fan Timen.
 

De son is fuurroad ôndergaan in’n sacht bêd fan dampen

’t donker fâlt ’t sonlicht an en krijt de overhând.

De avendskemer waar fersierd met hondertdúzzend lampen

’n mooie hestdâg is an’t eand, de nacht slúpt over ’t lând.

 

(A.Tilma)

IMG 2428Uitvaart Mediumkader
 
Document met route: [LINK]
Wie is Timen Dijkstra [ARTIKEL]
 
 
 
 
 
 
 

[dit artikel delen op]

FB Doarpsbilang

FB Logo

Naast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!
Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile

Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje
(c)2004 - 2020 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven