JSN ImageShow (lente)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MENAAM 20 juni 2020 - Eindelijk! Na lange tijd van geen activiteiten, door Corona, hebben wij van het SPOM op 20 juni een super geslaagde vossenjacht kunnen neerzetten.

Ruim 100 kinderen (26 groepjes), onder begeleiding van ouders/begeleiders, hebben de tocht gelopen. Zij moesten 14 vossen of vossenstellen opspeuren. De vossen zaten “verstopt” in het gebied van de Berltsumer-, Rypster en de Ljochtmisdyk. De meeste vossen waren duidelijk te herkennen en voor sommige vossen moest iets meer moeite gedaan worden om ze te vinden. De meeste vossen hadden een vaste verblijfplek en andere liepen heen en weer.

Het spelelement was als volgt: Elke vos had een letter. Zodra een groepje een vos gevonden had kregen de kinderen de letter. Uiteindelijk moesten deze letters gepuzzeld worden omgevormd worden tot een zin. Alle groepjes zijn gestart vanaf huis. Zodra de eerste vos gevonden was moest het groepje een foto van de vos met letter naar SPOM appen. Deze foto was de starttijd. Zodra alle vossen en dus de letters verzameld waren moest de oplossing gepuzzeld worden. Deze oplossing werd ook naar SPOM geappt. De juiste geappte oplossing was de eindtijd. Wie de snelste tijd heeft neergezet heeft de vossenjacht gewonnen.

De winnaars van de vossenjacht, met de oplossing: SPOM MIST JULLIE, zijn geworden:

  1. Het groepje van Henk Hoekstra (Nynke, Jelle, Douwe, Jan en Tycho): 50 min alle vossen en de oplossing
  2. Het groepje van Langhout (Jildou en Patriek): 1 uur alle vossen en de oplossing.

Twee groepjes hebben niet alle letters kunnen vinden. Gemiddeld hebben de kinderen 1 uur en 28 minuten gespeurd naar de vossen.

Tijdens de tocht is aan de kinderen koek en ranja uitgedeeld. Voor de vossen is een ijsje geregeld.

Het is super mooi om te horen en te zien dat de mensen uit het gebied waar de vossenjacht zich afspeelde, de vossen, de kinderen en begeleiders erg genoten hebben.
Hoe leuk is het om te horen van bewoners: “Wat gebeurd hier?”, dit omdat sommige bewoners gevraagd werden: “Bent u vos?”. Toeristen die verbaasd door het dorp fietsen en echt ziet kijken van; Huh: Verklede mensen en kinderen die rondrennen, “wat gebeurd hier eigenlijk?”. Het was schitterend om te zien dat sommige groepjes kinderen, op de stoep zaten te puzzelen om de oplossing te vinden.

Nogmaals dank vossen, kinderen en begeleiders en bewoners van het gebied voor deze zeer geslaagde middag. Wat kun je door saamhorigheid toch geweldig mooie dingen neerzetten!

Liefs van het SPOM, graag tot ziens bij een volgende activiteit.


Bron Stichting Projectraad Open Jeugdwerk Menaldum  (SPOM)
Meer informatie en foto's zijn te vinden op: https://www.facebook.com/spommenaldum/

[dit artikel delen op]

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile
Lid worden?

of meer weten

FB Doarpsbilang

FB LogoNaast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!

Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje
(c)2004 - 2021 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven