JSN ImageShow (winter)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MENAAM 7 september 2020 – Vanuit de werkgroep “Bosk en Iepen Fjild Menaam” ontving het bestuur van Doarpsbilang Menaem de navolgende update.

Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van het project voedselbos. De uitvoerende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

Een beknopt overzicht:

  • In week 34 zijn rijplaten in de aangrenzende weide en een noodbrug gelegd voor het aan- en afvoeren van groot materieel en hout.
  • In week 35 op 21 augustus is een start gemaakt met het ruim maken van het binnenste gedeelte van het bos.
  • In week 36 op 3 september werd het grondwerk afgerond.
  • In week 36 op 4 september heeft de werkgroep overleg gehad met de ontwerpers over de definitieve levering van de beplanting.

 

De planning:

  • In week 37 / 38 is het inzaaien gepland van de paden (met graszaad), de klaverweide en het gebied rondom de waterpoel.
  • Het terrein is na het zaaien minimaal 6 weken niet toegankelijk. We denken nog na over het organiseren van een kijkdag voor belangstellenden.
  • In week 46 op 12, 13 en 14 november worden de plantdagen. De werkgroep is bezig met het werven van vrijwilligers.
  • Verder is het bedoeling PR activiteiten te ontplooien voor en tijdens de plantdag.
  • In principe is het projectdeel voedselbos na de het beplanten klaar.
  • In de maanden mei of juni 2021 plannen we een dag om het voedselbos officieel te openen.

Foto impressie week 34 - 36.

foto1 Small

Foto 1: De kraan met bomenrooier grijpt en zaagt meerdere bomen tegelijk.

foto2 Small

 Foto 2: Zo zag het terrein eruit na het frezen van de stobben en boomwortels.

foto3 Small

Foto 3: De lijnen zijn uitgezet. De waterpoel wordt uitgegraven en in het terrein wordt reliëf aangebracht.

foto4 Small

De waterpoel is op diepte en het terrein is geëgd. Het ligt nu klaar voor het inzaaien en het beplanten.

Bron en foto's: Werkgroep Bosk en Iepen Fjild Menaam


 

 

 

[dit artikel delen op]

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile
Lid worden?

of meer weten

FB Doarpsbilang

FB LogoNaast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!

Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje
(c)2004 - 2021 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven