JSN ImageShow (winter)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MENAAM 11 september 2020 – Ook gedacht wat zijn die gele hesjes nog laat bezig in de straten en struiken van Menaam. Het zijn de muzikanten van de fanfare Constantia. In het kader van Waadhoeke schoon nemen zij regelmatig deel om met grijpstok en vuilniszak de perkjes, veldjes en langs de stoepranden het zwerfvuil te verzamelen en te zorgen dat het toch bij de Omrin vuilverwerking terecht komt.

Waadhoeke schoon actie 11 09 2020 4bc Small

Op de foto de groep muzikanten na de verzamelactie door straten, stegen en velden van Menaam. Hierna was het tijd om weer enthousiast muziek te gaan maken tijdens de wekelijks repetitie in het gymnastieklokaal aan de Greatebuorren 6 te Menaam.

Foto PR Constantia Simone Hofstra
Meer weten over Constantia, zie de website [www.constantia.frl]


 

 

[dit artikel delen op]

Doarpsbilang Menaem

feintsje logo1e Mobile
Lid worden?

of meer weten

FB Doarpsbilang

FB LogoNaast Menaldumdorp heeft Dorpsbelang Menaam nu ook een Facebook Pagina!!

Op deze manier willen wij jullie op de hoogte houden van de activiteiten waar dorpsbelang zich mee bezig houdt.

Like onze pagina en nodig alle Menamers om je heen uit om dit ook te doen!


 

MYL sinds 1966

Gemeente Waadhoeke

vanaf 1-1-2018
Logo GemWaadhoeke200px

Weerslag.nl

Bosk en Iepen Fjild

IMG 5453bc200px
Feintsje logogrijs links

Website van het dorp Menaam (Menaldum).

De website is opgezet door dorpsbelang Menaam en werkt met een eigen redaktie.

Wij willen u informeren over het dorp Menaam, de historie, de aktualiteit, bedrijven, verenigingen, etc.. Ook u als bezoeker kan aktief gebruik maken van de site door mee te doen aan onze stellingen en op- aanmerkingen via e-mail kenbaar te maken aan onze redaktie. Vragen kunnen worden gesteld via de vermelde e-mailadressen. De website functioneert naast onze dorpskrant "Menaem in 't Ljocht". Dorpsbelang Menaldum.

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze redactie:

  FB Feintsje
(c)2004 - 2021 www.menaldumdorp.nl  
Ga naar boven